Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder.
Prislisten ble sist oppdatert 01.07.2021

FINANSIERING

 • Terminutsettelse

  Terminutsettelse betyr at dere kan utsette hele den avtalte innbetalingen (renter og avdrag) for en kortere periode. Den innbetalingssummen som er avtalt ved hvert forfall endres ikke. Neste forfall må betales i henhold til plan, og opprinnelig nedbetalingstid vil bli opprettholdt.

  Terminutsettelse for lån eller kreditter vil medføre et gebyr på:

  300 kr

  Avdragsfrihet

  I perioder med avdragsfrihet betales kun renter og omkostninger på lånet. Etter en periode med avdragsfrihet øker nedbetalingstiden, mens den månedlige innbetalingen vil være den samme.

  Avdragsfrihet for lån eller kreditter vil medføre et gebyr på:

  300 kr

 • Kassekreditt

  Etter avtale

  Driftskreditt

  Etter avtale

  Nedbetalingslån

  Etter avtale

  Byggelån

  Etter avtale

  Renten på kreditter beregnes etterskuddsvis og kapitaliseres sammen med beregnet provisjon hvert kvartal.

 • Garantiprovisjon

  0,5 % per kvartal

 • Etableringsgebyr

  0,20 % min. kr 3.000

  Byggelån BM

  0,30 % min. kr 7.500

  Termingebyr belastning u/melding

  kr 55

  Termingebyr belastning m/melding

  kr 80

  Tilsendt giro

  kr 95

  Endring lån via nettbank/mobilbank

  kr 300

  Endring lån via epost/telefon/kundemøte

  kr 500

  Nedkvittere pantedokument

  kr 500

  Frafall av pant

  kr 500

  Prioritetsvikelse

  kr 500 + tinglysningsgebyr

BETALING

 • Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker

  500,-

  Etablering av underavtale knyttet til hovedavtale

  100,-

  Etablering Holdingselskap inkl. 1 bruker

  0,-

  Etablering av bruker, pr. bruker utover 1 bruker
  Kostnad pr. måned ekstra bruker

  100,-
  35,-

  Etablering Lag og forening inkl. 1 bruker

  0,-

  Månedsavgift for underavtale knyttet til hovedavtale

  50,-

  Månedsavgift integrert med bedriftens økonomisystem/underavtaler knyttet til hovedavtale

  200,-

  Månedsavgift enkeltavtale u/filoppsett

  75,-

  Månedsavgift lag og foreninger

  0,-

  Månedsavgift Holdingselskaper 

  0,-

  Transaksjon med melding

  4,-

  Transaksjon med KID

  2,-

  Bankavstemming

  2,50

  Overførsel mellom egne konti

  0,-

  Lønnsoverførsler

  1,75

  Transaksjon uten mottakers kontonummer

  100,-

  Transaksjon til utland

  60,-

  Tillegg for manglende IBAN, BIC og/eller dokumentasjonskode

  100,-

  Reklamasjoner som skyldes feil fra kunde

  400,-

  Kansellering av betalingsoppdrag

  500,-

  Telefaksbekreftelse til avsender eller betalingsmottaker

  150,-

  Kodebrikke (ved førstegangsopprettelse, gratis)

  100,-

  Oppdragsgiver blir etterbelastet når bankomkostninger i utlandet er kjent

  Tillegg når oppdragsgiver vil betale omkostninger i utlandet

  100,-

  Direkte remittering: Transaksjon med KID

  2,50

  Direkte remittering: Transaksjon med melding

  3,50

  Direkte remittering: Overførsel mellom egne konti

  0,-

  Direkte remittering: Transaksjon med strukturert informasjon

  2,50

  Direkte remittering: Transaksjon uten mottakers kontonummer

  100,-

  Direkte remittering: Lønn

  2,50

  Melding om ikke utført oppdrag

  60,-

  Fil via SFTP, pr. fil

  5,-

  Etablering filoverføring SFTP

  1500,-

  Etablering filoverføring SFTP nytt oppsett

  5000,-

  Månedspris filoverføring SFTP

  250,-

  Kvittering med oblat

  20,-

 • Alle kostnader knyttet til Bank+Regnskap trekkes fra konto. Merk at prisene ikke trekkes samlet, men fordeler seg med et trekk på banktjenestene og et trekk på regnskapstjenestene. Prisene på banktjenestene er fast på 110 kroner, mens prisen på regnskapstjenestene bestemmes ut i fra valgt pakke (Liten, Medum, Stor).

   

  I tillegg vil det påløpe kostnader knyttet til bruk av tjenestene, både på bank- og regnskapssystem. Kostnader knyttet til regnskapssystemet faktureres med mva. Eget bilag med mva-spesifikasjon tilgjengeliggjøres.

  Produktpakker (inkl. en bruker)
  Liten
  Medium
  Stor


  199,00
  299,00
  499,00

  Transaksjonspriser i SpareBank 1 Regnskap
  (alle priser er ekskl. mva)
  EHF, pr. stk.
  OCR-tolk, pr. stk.
  Utbetalinger, pr. stk.
  Innbetalinger pr. stk.
  eFaktura (inkl Vipps)  3,50
  3,50
  1,75
  1,75
  5,00

  Moduler i SpareBank 1 Regnskap
  Pris pr. bruker pr. mnd for kun å føre timer
  Lønn, pr. lønnsslipp
  Fakturaprint
  Fakturagodkjenning/avvisning, kun tilgjengelig i Stor pakke


  49,00
  25,00
  12,00
  59,00

  Ekstra bruker
  Ekstra bruker per måned med Liten
  Ekstra bruker per måned med Medium
  Ekstra bruker per måned med Stor


  99,00
  99,00
  199,00

  Ekstra selskap
  Ekstra selskap pr måned med Liten
  Ekstra selskap pr måned med Medium
  Ekstra selskap pr måned med Stor


  (Ikke mulig)
  99,00
  199,00

  For transaksjonspriser på banktjenester, se prislisten. Informasjon ligger hovedsaklig under Nettbank/mobilbank bedrift og Innbetalingstjenester.

 • Oppgradering nettbank fra standard til integrert /filoverføring SFTP

  250,-

  Etablering filoverføring SFTP 

  1500,-

  Etablering filoverføring SFTP nytt oppsett

  5000,-

  Månedsavgift integrert nettbank avtale

  200,-

  Månedsavgift underavtale knyttet til hovedavtale

  50,-

  Filoverføring SFTP pr fil til/fra bank

  5,-

  Filoverføring til/fra Nets pr fil 

  5,-

 • Utsteder av enkeltfaktura "Lag og Send Enkeltfaktura"

  Transaksjon pr. utsendelse av faktura

  10,-

  Tillegg ved print av faktura

  5,-

  Tillegg for porto ved utsendelse pr. post

  6,-

  Mottaker av enkeltfaktura "Faktura i Arkiv"

  Etablering motta eFaktura bedrift

  1.000,-

  Transaksjon pr. mottak av faktura

  3,50

  Utsteder av fil etablering

  5.000,-

  Månedspris utsteder fil

  75,-

  Transaksjon

  3,50

  Mottaker av fil etablering

  5.000,-

  Månedspris mottaker av fil

  75,-

  Transakjon

  3,50

  Printavtale

  Be om tilbud

  Scanningavtale

  Be om tilbud

  Arkiv i 10 år

  Be om tilbud

  Arkiv i 10 år pr. faktura

  1,-

 • eFaktura B2C-utsteder etablering

  5.000,-

  Test/endring av fakturahotell

  2.000,-

  Månedspris

  75,-

  eFaktura betalingskrav

  4,-

  eFaktura fakturahotell

  1,-

  eFaktura betalingskrav m/avtalegiro

  2,50

 • Etablering-/endring av avtale i Nets

  1.500,-

  Månedsavgift

  75,-

  Transaksjon uten melding

  3,-

  Transaksjon med melding

  5,-

  Hente/sende fil fra/til Nets, pr. fil

  5,-

  Betalingspåminnelse pr. transaksjon

  10,-

  Korreksjon innsendte ikke bokførte oppdrag

  50,-

  Oversikt/slette/stoppe fullmakter pr. oppdrag

  500,-

  Endring pr. fullmakt

  75,-

  KID-bytte

  1.200,-

 • Etablering-/endring av avtale i Nets

  1.500,-

  Månedsavgift

  75,-

  Transaksjon ved varsling via bank

  3,-

  Transaksjon ved egenvarsling

  2,50

  Transaksjon ved varsling via SMS

  3,-

  Sletting av betalingsoppdrag

  5,-

  Hente/sende fil fra/til, pr. fil

  5,-

  KID bytte

  1.200,-

  Oversikt FBO mottakeravtale

  1.200,-

  Igangsette avvist fil

  500,-

 • OCR-etablering av avtale

  1.500,-

  OCR-endring av avtale 

  500,-

  Månedsavgift

  75,-

  OCR-transaksjon med KID

  2,25

  OCR-feil i KID

  1,75

  Manuell registrering av KID

  10,-

  OCR-filforsendelse

  5,-

  Kvitteringsliste

  75,-

  Rebestilling av OCR-fil, pr. fil

  610,-

 • eGiro-etablering av avtale

  1.500,-

  eGiro-endring av avtale

  500,-

  eGiro-månedsavgift

  75,-

  eGiro-transaksjon med KID

  2,25

  eGiro-arkiv m/feil

  2,25

  Transaksjon med og uten melding

  3,-

  OCR-hente fil, pr. fil

  5,-

 • Etablering/endring av avtale

  500,00

  Månedsavgift Innbetaling Total

  100,-

  Transaksjon m/kid

  3,-

  Transaksjon u/kid

  6-,

 • Faste priselementer

  Oppgjørsbehandling pr. brukersted pr. måned

  25,-

  Transaksjon

  0,22

  Ytterligere priser fås ved henvendelse til Nets på tlf. 22898989, betalingsterminal.no og bankaxept.no

  Utleie av bankens mobile betalingsterminaler

  Leie 1-3 dager inkl. mva

  500,-

  Leie 4-7 dager inkl. mva

  750,-

  Leie utover en uke avtales pris

  Utleie kun til bankens kunder

 • Etablering av avtale

  1.500,-

  Månedsabonnement

  200,-

  Betaling av godkjent kapitaltransaksjon

  4,-

 • Valutasjekker

  Valutasjekker til utlandet inntil kr. 2000,-

  150,-

  Valutasjekker til utlandet over kr. 2000,-

  200,-

  Stoppordre

  250,-

  Valutasjekk tatt til inkasso (ingen tjeneste)

  Swift overførsler fra utlandet

  Betaling fra utlandet inntil NOK 5000,-

  50,-

  Betaling fra utlandet over NOK 5000,-

  100,-

  Uttak av utenlandsk valuta

  Uttak av utenlandsk valuta i SpareBank 1 Modum sine minibanker (Kunder i SpareBank 1 Modum)

  20,-

  Uttak av utenlandsk valuta i SpareBank 1 Modum (Kunder fra andre banker)

  75,-

 • Ordinær overførsel manuelt mottak

  350,-

  Tillegg for manglende IBAN, BIC og/eller dokumentasjonskode

  100,-

  Reklamasjoner som skyldes feil fra kunde

  400,-

  Kansellering av betalingsoppdrag

  500,-

  Telefaksbekreftelse til avsender eller betalingsmottaker

  150,-

  Tillegg når oppdragsgiver vil betale omkostninger i utlandet

  100,- + utenlandske bankers omkostninger

  Oppdragsgiver blir etterbelastet når bankomkostninger i utlandet er kjent

 • Åpningsprovisjon

  fra 0,5 % min 1.000,-

  Betalingsprovisjon

  fra 0,25 min 1.000,-

  Akseptprovisjon

  fra 0,75 %

  Endringsprovisjon

  fra 1.000,-

  Omkostninger

  60,-

 • Telling av skillemynt bankens kunder

  0,-

  Salg av skillemynt - kunder pr. rull

  5,-

  Salg av skillemynt - ikke kunder pr. rull

  20,-

 • Brevgiro Bedriftskunde + porto

  15,-

  Brevgiro uten mottakers kontonummer

  100,-

  Kvitteringsliste

  15,-

  Brevgiro retur pga. feil/manglende dekning

  100,-

 • Belastet konto - sendes Nets for belastning

  50,-

  Skatt/mva belastet konto

  30,-

  Giro uten mottakers kontonummer

  100,-

  Heving av Giro Utbetaling - settes inn på

  100,-

  Telegiro/mobilgiro med KID

  2,-

  Telegiro/mobilgiro med melding

  3,-

  Oblatkvittering

  20,-

  Melding om ikke utført oppdrag avtalegiro

  15,-

  Utbet. Anvisning - ikke kunde - ikke tjeneste

 • Lønnsoverførsler pr. lønnsmottaker

  30,-

  Kopi av bilag pr. stk.

  kr. 100 maks kr. 750

  Kopi av kontoutskrift pr. måned

  kr. 100 maks kr. 750

  Bekreftelse på faks

  75,-

  Meldingsdistrubisjon via epost

  0,-

  Meldingsdistrubisjon via nettbank

  0,-

  Oblatkvittering

  25,-

  Bankremisse

  75,-

  Revisjonsoppgaver

  1000,-

  Erstatningskort bestilt av bank

  200,-

  Kodebrikke 

  100,-

  Endring av foretaksnummer

  1.000,-

KORT

 • Årsgebyr

  295,-

  Varekjøp

  2,50

  VISA varekjøp

  2,50

  Uttak i egne minibanker utenom åpningstid

  10,-

  Uttak i andres minibanker og butikk

  10,-

  VISA kontantuttak i utlandet (minibank/bank)

  30,-  (+0,5%)

  Valutapåslag ved bruk av kort i utlandet

  2,00 %

 • Årsgebyr med firmaansvar, per kort

  250,-

  Årsgebyr med personligansvar, per kort

  495,-

  For øvrige priser henvises til www.eurocard.no

 • Årspris

  50,00,-

  Årpris lag og foreninger

  0,-

  Rebestilling av kort

  100,00,-

INNSKUDD

 • Folioinnskudd

  0,0 %

  Kredit saldo kassekreditt

  0,0 %

  Kredit saldo driftskreditt

  0,0 %

  Skattetrekkskonto

  0,0 %

  Innskudd i butikk

  50,-

  Spare/plasseringskonto