Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder.
Prislisten ble sist oppdatert 8. januar 2018

BETALING

 • Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker

  500,-

  Etablering av underavtale knyttet til hovedavtale

  100,-

  Månedsavgift integrert med bedriftens økonomisystem/underavtaler knyttet til hovedavtale

  200,-

  Månedsavgift enkeltavtale u/filoppsett

  75,-

  Månedsavgift for underavtale knyttet til hovedavtale

  35,-

  Innmeldingsavgift pr. bruker utover 1

  100,-

  Tilgang til konto i annen bank (fremmedmerking) - pr. kvartal

  150,-

  Transaksjon med KID

  2,-

  Transaksjon med melding

  4,-

  Overførsel mellom egne konti

  0,-

  Lønnsoverførsler

  1,75

  Transaksjon uten mottakers kontonummer

  100,-

  Transaksjon til utland

  60,-

  Transaksjon til utland - haster

  425,-

  Direkte remittering: Transaksjon med KID

  2,-

  Direkte remittering: Transaksjon med melding

  3,-

  Direkte remittering: Overførsel mellom egne konti

  0,-

  Direkte remittering: Transaksjon med strukturert informasjon

  2,-

  Direkte remittering: Transaksjon uten mottakers kontonummer

  100,-

  Direkte remittering: Lønn

  2,50,-

  Kodebrikke (ved førstegangsopprettelse, gratis)

  100,-

  Melding om ikke utført oppdrag

  60,-

  Hente/sende fil fra/til Nets, pr. fil

  5,-

  Etablering filoverføring SFTP

  1500,-

  Etablering filoverføring SFTP nytt oppsett

  5000,-

  Månedspris filoverføring SFTP

  450,-

 • Etablering av avtale

  2.000,-

  Månedsavgift

  100,-

  Transaksjon med KID

  3,-

  Transaksjon med melding

  6,-

  Transaksjon uten melding

  3,-

  Transaksjon med strukturert melding

  1,-

  Transaksjon uten mottakers kontonummer

  100,-

  Lønnsutbetaling pr. lønnstaker

  3,-

  Hente/sende fil fra/til Nets, pr. fil

  5,-

 • Etablering-/endring av avtale i Nets

  1.500,-

  Endring av avtale i Nets

  500,-

  Månedsavgift

  75,-

  Transaksjon med KID

  2,-

  Manuell registrering av KID

  10,-

  Kvitteringsliste

  75,-

  Rebestilling av OCR-fil, pr. fil

  610,-

 • Etablering-/endring av avtale i Nets

  1.500,-

  Månedsavgift

  75,-

  Transaksjon med KID

  2,-

  Transaksjon uten melding

  2,-

  Transaksjon med melding

  3,-

  Hente fil fra Nets, pr. fil

  5,-

 • Etablering-/endring av avtale i Nets

  1.500,-

  Månedsavgift

  80,-

  Transaksjon ved varsling via bank

  2,50

  Transaksjon ved egenvarsling

  2,-

  Transaksjon ved varsling via SMS

  2,-

  Sletting av betalingsoppdrag

  5,-

  Hente/sende fil fra/til Nets, pr. fil

  3,-

  KID bytte

  1.200,-

  Oversikt FBO mottakeravtale

  1.200,-

  Igangsette avvist fil

  500,-

 • Etablering-/endring av avtale i Nets

  1.500,-

  Månedsavgift

  80,-

  Transaksjon uten melding

  2,-

  Transaksjon med melding

  3,-

  Hente/sende fil fra/til Nets, pr. fil

  5,-

  Betalingspåminnelse pr. transaksjon

  10,-

  Korreksjon innsendte ikke bokførte oppdrag

  50,-

  Oversikt/slette/stoppe fullmakter pr. oppdrag

  500,-

  Endring pr. fullmakt

  75,-

  KID-bytte

  1.200,-

 • Etablering av avtale inkludert 1 bruker

  1.500,-

  Månedsavgift

  80,-

  Månedsavgift ekstra bruker

  20,-

  Straksbetaling

  10,-

 • Etablering av avtale

  1.500,-

  Månedsgebyr Abonnement (inkl. månedsgebyr til Evry)

  450,-

 • Etablering av avtale inkludert 1 bruker

  1.400,-

  Månedsavgift

  100,-

  Epostfaktura

  0,-

  eFaktura

  5,-

  Avtalegiro

  2,50,-

  Fakturaprint

  10,-

  SMS

  0,56

 • Utsteder av enkeltfaktura "Lag og Send Enkeltfaktura"

  Transaksjon pr. utsendelse av faktura

  10,-

  Tillegg ved print av faktura

  5,-

  Tillegg for porto ved utsendelse pr. post

  6,-

  Mottaker av enkeltfaktura "Faktura i Arkiv"

  Etablering motta eFaktura bedrift

  1.000,-

  Transaksjon pr. mottak av faktura

  3,-

  Utsteder av fil etablering

  5.000,-

  Månedspris utsteder fil

  60,-

  Transaksjon

  3,-

  Mottaker av fil etablering

  5.000,-

  Månedspris mottaker av fil

  60,-

  Transakjon

  3,-

  Printavtale

  Be om tilbud

  Scanningavtale

  Be om tilbud

  Arkiv i 10 år

  Be om tilbud

  Arkiv i 10 år pr. faktura

  1,-

 • Etablering

  5.000,-

  Månedspris

  60,-

  Test/endring av fakturahotell

  2.000,-

  Forsendelse og presentasjon pr faktura

  4,-

  Fakturahotell, lagring pr

  1,-

 • Etablering av avtale

  1.500,-

  Månedsabonnement

  200,-

  Transaksjon BankAxess

  4,-

 • Faste priselementer

  Oppgjørsbehandling pr. brukersted pr. måned
  (Ny pris fra 1.4.2018)

  25,-

  Transaksjon
  (Ny pris fra 1.4.2018)

  0,22

  Ytterligere priser fås ved henvendelse til Nets på tlf. 22898989, betalingsterminal.no og bankaxept.no

  Utleie av bankens mobile betalingsterminaler

  Leie 1-3 dager inkl. mva

  500,-

  Leie 4-7 dager inkl. mva

  750,-

  Leie utover en uke avtales pris

  Utleie kun til bankens kunder

 • Leie 1-3 dager inkl. mva

  500,-

  Leie 4-7 dager inkl. mva

  750,-

  Leie utover en uke avtales pris

  Utleie kun til bankens kunder

 • Valutasjekker

  Valutasjekker til utlandet inntil kr. 2000,-

  150,-

  Valutasjekker til utlandet over kr. 2000,-

  200,-

  Stoppordre

  250,-

  Valutasjekk tatt til inkasso (ingen tjeneste)

  Swift overførsler fra utlandet

  Betaling fra utlandet inntil NOK 5000,-

  50,-

  Betaling fra utlandet over NOK 5000,-

  100,-

  Uttak av utenlandsk valuta

  Uttak av utenlandsk valuta i SpareBank 1 Modum sine minibanker (Kunder i SpareBank 1 Modum)

  20,-

  Uttak av utenlandsk valuta i SpareBank 1 Modum (Kunder fra andre banker)

  100,-

 • Ordinær overførsel manuelt mottak

  350,-

  Hastebetalinger, beløp med motverdi inntil NOK 3.000.000

  500,-

  Hastebetalinger, beløp med motverdi over NOK 3.000.000

  1.150,-

  Tillegg for manglende IBAN, BIC og/eller dokumentasjonskode

  100,-

  Reklamasjoner som skyldes feil fra kunde

  400,-

  Kansellering av betalingsoppdrag

  500,-

  Telefaksbekreftelse til avsender eller betalingsmottaker

  150,-

  Tillegg når oppdragsgiver vil betale omkostninger i utlandet

  100,-

  Oppdragsgiver blir etterbelastet når bankomkostninger i utlandet er kjent

 • Åpningsprovisjon

  fra 0,5 % min 1.000,-

  Betalingsprovisjon

  fra 0,25 min 1.000,-

  Akseptprovisjon

  fra 0,75 %

  Endringsprovisjon

  fra 1.000,-

  Omkostninger

  60,-

 • Telling av skillemynt bankens kunder

  0,-

  Salg av skillemynt - kunder pr. rull

  5,-

  Salg av skillemynt - ikke kunder pr. rull

  20,-

 • Brevgiro Bedriftskunde + porto

  15,-

  Brevgiro uten mottakers kontonummer

  100,-

  Kvitteringsliste

  15,-

  Brevgiro retur pga. feil/manglende dekning

  100,-

 • Belastet konto - sendes Nets for belastning

  50,-

  Skatt/mva belastet konto

  30,-

  Giro uten mottakers kontonummer

  100,-

  Heving av Giro Utbetaling - settes inn på

  100,-

  Autogiro

  3,-

  Telegiro/mobilgiro med KID

  2,-

  Telegiro/mobilgiro med melding

  3,-

  Oblatkvittering

  20,-

  Melding om ikke utført oppdrag avtalegiro

  15,-

  Utbet. Anvisning - ikke kunde - ikke tjeneste

 • Lønnsoverførsler pr. lønnsmottaker

  30,-

  Kopi av bilag pr. stk.

  kr. 100 maks kr. 750

  Kopi av kontoutskrift pr. måned

  kr. 100 maks kr. 750

  Bekreftelse på faks

  75,-

  Meldingsdistrubisjon via epost

  0,-

  Meldingsdistrubisjon via nettbank

  0,-

  Oblatkvittering

  25,-

  Bankremisse

  75,-

  Revisjonsoppgaver

  1000,-

  Erstatningskort bestilt av bank

  200,-

  Kodebrikke

  100,-

  Endring av foretaksnummer

  1.000,-

KORT

 • Årsgebyr

  315,-

  Varekjøp

  2,-

  VISA varekjøp

  2,-

  Uttak i egne minibanker i bankens åpningstid

  0,-

  Uttak i egne minibanker utenom åpningstid

  7,-

  Uttak i andres minibanker

  7,-

  VISA kontantuttak i utlandet (minibank/bank)

  35,-

  Valutapåslag ved bruk av kort i utlandet

  0,50 %

 • Årsgebyr

  290,-

  Varekjøp

  2,-

  VISA varekjøp

  2,-

  Uttak i egne minibanker i bankens åpningstid

  0,-

  Uttak i egne minibanker utenom åpningstid

  7,-

  Uttak i andres minibanker

  7,-

  VISA kontantuttak i utlandet (minibank/bank)

  35,-

  Valutapåslag ved bruk av kort i utlandet

  0,50 %

 • Årsgebyr med firmaansvar, per kort

  250,-

  Årsgebyr med personligansvar, per kort

  495,-

  For øvrige priser henvises til www.eurocard.no

 • Årspris

  495,-

  Varekjøp

  0,-

  Fakturagebyr

  0,-

  Kontantuttaksgebyr pr. uttak

  5 %

  Nominell rente ved forsinket innfrielse pr. måned (24 % p.a)

  2 %

  Valutapåslag ved bruk av kort i utlandet

  1,75 %

 • Kjøpspris - pris trekkes ved lading av kortet

  40,-

  Transaksjonspris varekjøp

  0,-

  Saldoforespørsel SMS

  3,-

  Erstatningskort - dersom defekt

  0,-

  Erstatningskort - dersom stjålet

  65,-

  Erstatningskort - dersom mistet

  65,-

  Månedsavgift etter kortets utløp

  50,-

  Valutapåslag

  2 %

LÅN

 • Kassekreditt

  Etter avtale

  Driftskreditt

  Etter avtale

  Nedbetalingslån

  Etter avtale

  Byggelån

  Etter avtale

  Renten på kreditter beregnes etterskuddsvis og kapitaliseres sammen med beregnet provisjon hvert kvartal.

 • Garantiprovisjon

  0,5 % per kvartal

 • Etableringsgebyr

  0,20 % min. kr 3.000

  Byggelån BM

  0,30 % min. kr 7.500

  Termingebyr belastning u/melding

  kr 50

  Termingebyr belastning m/melding

  kr 75

  Tilsendt giro

  kr 90

INNSKUDD

 • Folioinnskudd

  0,05 %

  Kredit saldo kassekreditt

  0,05 %

  Kredit saldo driftskreditt

  0,05 %

  Skattetrekkskonto

  0,05 %

  Spare/plasseringskonto