Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder.
Prislisten ble sist oppdatert 11. september 2020

FINANSIERING

 • Terminutsettelse

  Terminutsettelse betyr at dere kan utsette hele den avtalte innbetalingen (renter og avdrag) for en kortere periode. Den innbetalingssummen som er avtalt ved hvert forfall endres ikke. Neste forfall må betales i henhold til plan, og opprinnelig nedbetalingstid vil bli opprettholdt.

  Terminutsettelse for lån eller kreditter vil medføre et gebyr på:

  300 kr

  Avdragsfrihet

  I perioder med avdragsfrihet betales kun renter og omkostninger på lånet. Etter en periode med avdragsfrihet øker nedbetalingstiden, mens den månedlige innbetalingen vil være den samme.

  Avdragsfrihet for lån eller kreditter vil medføre et gebyr på:

  300 kr

 • Kassekreditt

  Etter avtale

  Driftskreditt

  Etter avtale

  Nedbetalingslån

  Etter avtale

  Byggelån

  Etter avtale

  Renten på kreditter beregnes etterskuddsvis og kapitaliseres sammen med beregnet provisjon hvert kvartal.

 • Garantiprovisjon

  0,5 % per kvartal

 • Etableringsgebyr

  0,20 % min. kr 3.000

  Byggelån BM

  0,30 % min. kr 7.500

  Termingebyr belastning u/melding

  kr 55

  Termingebyr belastning m/melding

  kr 80

  Tilsendt giro

  kr 95

  Endring lån via nettbank/mobilbank

  kr 300

  Endring lån via epost/telefon/kundemøte

  kr 500

  Nedkvittere pantedokument

  kr 500

  Frafall av pant

  kr 500

  Prioritetsvikelse

  kr 500 + tinglysningsgebyr

BETALING

 • Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker

  500,-

  Etablering av underavtale knyttet til hovedavtale

  100,-

  Etablering Holdingselskap inkl. 1 bruker

  0,-

  Etablering Lag og forening inkl. 1 bruker

  0,-

  Månedsavgift integrert med bedriftens økonomisystem/underavtaler knyttet til hovedavtale

  200,-

  Månedsavgift for underavtale knyttet til hovedavtale

  35,-

  Månedsavgift enkeltavtale u/filoppsett

  75,-

  Månedsavgift Holdingselskaper 

  0,-

  Innmeldingsavgift pr. bruker utover 1

  100,-

  Tilgang til konto i annen bank (fremmedmerking) - pr. kvartal

  150,-

  Transaksjon med KID

  2,-

  Transaksjon med melding

  4,-

  Overførsel mellom egne konti

  0,-

  Lønnsoverførsler

  1,75

  Transaksjon uten mottakers kontonummer

  100,-

  Transaksjon til utland

  60,-

  Tillegg for manglende IBAN, BIC og/eller dokumentasjonskode

  100,-

  Reklamasjoner som skyldes feil fra kunde

  400,-

  Kansellering av betalingsoppdrag

  500,-

  Telefaksbekreftelse til avsender eller betalingsmottaker

  150,-

  Oppdragsgiver blir etterbelastet når bankomkostninger i utlandet er kjent

  Tillegg når oppdragsgiver vil betale omkostninger i utlandet

  100,-

  Direkte remittering: Transaksjon med KID

  2,-

  Direkte remittering: Transaksjon med melding

  3,-

  Direkte remittering: Overførsel mellom egne konti

  0,-

  Direkte remittering: Transaksjon med strukturert informasjon

  2,-

  Direkte remittering: Transaksjon uten mottakers kontonummer

  100,-

  Direkte remittering: Lønn

  2,50,-

  Melding om ikke utført oppdrag

  60,-

  Kodebrikke (ved førstegangsopprettelse, gratis)

  100,-

  Hente/sende fil fra/til Nets, pr. fil

  5,-

  Etablering filoverføring SFTP

  1500,-

  Etablering filoverføring SFTP nytt oppsett

  5000,-

  Månedspris filoverføring SFTP

  450,-

 • Oppgradering nettbank fra standard til integrert /filoverføring SFTP

  250,-

  Etablering filoverføring SFTP 

  1500,-

  Etablering filoverføring SFTP nytt oppsett

  5000,-

  Månedsavgift integrert avtale

  200,-

  Månedsavgift underavtale knyttet til hovedavtale

  35,-

  Månedspris filoverføring SFTP

  450,-

  Filoverføring SFTP pr fil til/fra bank

  5,-

  Filoverføring til/fra Nets pr fil 

  5,-

 • Etablering av avtale

  2.000,-

  Månedsavgift

  100,-

  Transaksjon med KID

  3,-

  Transaksjon med melding

  6,-

  Transaksjon uten melding

  3,-

  Transaksjon med strukturert melding

  1,-

  Transaksjon uten mottakers kontonummer

  100,-

  Lønnsutbetaling pr. lønnstaker

  3,-

  Hente/sende fil fra/til Nets, pr. fil

  5,-

 • Etablering av avtale

  2.000,-

  Endring av avtale

  500,-

  Månedsavgift Innbetaling Total

  100,-

  Transaksjon m/kid

  3,-

  Transaksjon u/kid

  6-,

 • Etablering-/endring av avtale i Nets

  1.500,-

  Endring av avtale i Nets

  500,-

  Månedsavgift

  75,-

  Transaksjon med KID

  2,-

  Manuell registrering av KID

  10,-

  Kvitteringsliste

  75,-

  Rebestilling av OCR-fil, pr. fil

  610,-

 • Etablering-/endring av avtale i Nets

  1.500,-

  Månedsavgift

  75,-

  Transaksjon med KID

  2,-

  Transaksjon uten melding

  2,-

  Transaksjon med melding

  3,-

  Hente fil fra Nets, pr. fil

  5,-

 • Etablering-/endring av avtale i Nets

  1.500,-

  Månedsavgift

  80,-

  Transaksjon ved varsling via bank

  2,50

  Transaksjon ved egenvarsling

  2,-

  Transaksjon ved varsling via SMS

  2,-

  Sletting av betalingsoppdrag

  5,-

  Hente/sende fil fra/til Nets, pr. fil

  3,-

  KID bytte

  1.200,-

  Oversikt FBO mottakeravtale

  1.200,-

  Igangsette avvist fil

  500,-

 • Etablering-/endring av avtale i Nets

  1.500,-

  Månedsavgift

  80,-

  Transaksjon uten melding

  2,-

  Transaksjon med melding

  3,-

  Hente/sende fil fra/til Nets, pr. fil

  5,-

  Betalingspåminnelse pr. transaksjon

  10,-

  Korreksjon innsendte ikke bokførte oppdrag

  50,-

  Oversikt/slette/stoppe fullmakter pr. oppdrag

  500,-

  Endring pr. fullmakt

  75,-

  KID-bytte

  1.200,-

 • Etablering av avtale inkludert 1 bruker

  1.500,-

  Månedsavgift

  80,-

  Månedsavgift ekstra bruker

  20,-

  Straksbetaling

  10,-

 • Utsteder av enkeltfaktura "Lag og Send Enkeltfaktura"

  Transaksjon pr. utsendelse av faktura

  10,-

  Tillegg ved print av faktura

  5,-

  Tillegg for porto ved utsendelse pr. post

  6,-

  Mottaker av enkeltfaktura "Faktura i Arkiv"

  Etablering motta eFaktura bedrift

  1.000,-

  Transaksjon pr. mottak av faktura

  3,-

  Utsteder av fil etablering

  5.000,-

  Månedspris utsteder fil

  60,-

  Transaksjon

  3,-

  Mottaker av fil etablering

  5.000,-

  Månedspris mottaker av fil

  60,-

  Transakjon

  3,-

  Printavtale

  Be om tilbud

  Scanningavtale

  Be om tilbud

  Arkiv i 10 år

  Be om tilbud

  Arkiv i 10 år pr. faktura

  1,-

 • Etablering

  5.000,-

  Månedspris

  75,-

  Test/endring av fakturahotell

  2.000,-

  Forsendelse og presentasjon pr faktura

  4,-

  Fakturahotell, lagring pr

  1,-

 • Etablering av avtale

  1.500,-

  Månedsabonnement

  200,-

  Transaksjon BankAxess

  4,-

 • Faste priselementer

  Oppgjørsbehandling pr. brukersted pr. måned

  25,-

  Transaksjon

  0,22

  Ytterligere priser fås ved henvendelse til Nets på tlf. 22898989, betalingsterminal.no og bankaxept.no

  Utleie av bankens mobile betalingsterminaler

  Leie 1-3 dager inkl. mva

  500,-

  Leie 4-7 dager inkl. mva

  750,-

  Leie utover en uke avtales pris

  Utleie kun til bankens kunder

 • Valutasjekker

  Valutasjekker til utlandet inntil kr. 2000,-

  150,-

  Valutasjekker til utlandet over kr. 2000,-

  200,-

  Stoppordre

  250,-

  Valutasjekk tatt til inkasso (ingen tjeneste)

  Swift overførsler fra utlandet

  Betaling fra utlandet inntil NOK 5000,-

  50,-

  Betaling fra utlandet over NOK 5000,-

  100,-

  Uttak av utenlandsk valuta

  Uttak av utenlandsk valuta i SpareBank 1 Modum sine minibanker (Kunder i SpareBank 1 Modum)

  20,-

  Uttak av utenlandsk valuta i SpareBank 1 Modum (Kunder fra andre banker)

  100,-

 • Ordinær overførsel manuelt mottak

  350,-

  Tillegg for manglende IBAN, BIC og/eller dokumentasjonskode

  100,-

  Reklamasjoner som skyldes feil fra kunde

  400,-

  Kansellering av betalingsoppdrag

  500,-

  Telefaksbekreftelse til avsender eller betalingsmottaker

  150,-

  Tillegg når oppdragsgiver vil betale omkostninger i utlandet

  100,- + utenlandske bankers omkostninger

  Oppdragsgiver blir etterbelastet når bankomkostninger i utlandet er kjent

 • Åpningsprovisjon

  fra 0,5 % min 1.000,-

  Betalingsprovisjon

  fra 0,25 min 1.000,-

  Akseptprovisjon

  fra 0,75 %

  Endringsprovisjon

  fra 1.000,-

  Omkostninger

  60,-

 • Telling av skillemynt bankens kunder

  0,-

  Salg av skillemynt - kunder pr. rull

  5,-

  Salg av skillemynt - ikke kunder pr. rull

  20,-

 • Brevgiro Bedriftskunde + porto

  15,-

  Brevgiro uten mottakers kontonummer

  100,-

  Kvitteringsliste

  15,-

  Brevgiro retur pga. feil/manglende dekning

  100,-

 • Belastet konto - sendes Nets for belastning

  50,-

  Skatt/mva belastet konto

  30,-

  Giro uten mottakers kontonummer

  100,-

  Heving av Giro Utbetaling - settes inn på

  100,-

  Autogiro

  3,-

  Telegiro/mobilgiro med KID

  2,-

  Telegiro/mobilgiro med melding

  3,-

  Oblatkvittering

  20,-

  Melding om ikke utført oppdrag avtalegiro

  15,-

  Utbet. Anvisning - ikke kunde - ikke tjeneste

 • Lønnsoverførsler pr. lønnsmottaker

  30,-

  Kopi av bilag pr. stk.

  kr. 100 maks kr. 750

  Kopi av kontoutskrift pr. måned

  kr. 100 maks kr. 750

  Bekreftelse på faks

  75,-

  Meldingsdistrubisjon via epost

  0,-

  Meldingsdistrubisjon via nettbank

  0,-

  Oblatkvittering

  25,-

  Bankremisse

  75,-

  Revisjonsoppgaver

  1000,-

  Erstatningskort bestilt av bank

  200,-

  Kodebrikke

  100,-

  Endring av foretaksnummer

  1.000,-

 • Alle kostnader knyttet til Bank+Regnskap trekkes fra konto. Merk at månedsprisen på kr. 199,- ikke trekkes samlet, men fordeler seg med et trekk på kr. 110,- for banktjenestene og kr. 89,- for regnskapssystemet.
  Tilsvarende fordeling for medium og stor pakke.

  I tillegg vil det påløpe kostnader knyttet til bruk av tjenestene, både på bank og på regnskapssystem. Kostnader knyttet til regnskapssystemet faktureres med mva.

  Eget bilag med mva-spesifikasjon tilgjengelig gjøres.

  Liten 

  199,-

  Medium

  299,-

  Stor

  499,-

  Transaksjonspriser i SpareBank 1 Regnskap (alle priser er ekskl. mva)

  EHF, pr.stk

  3,50

  OCR tolk, pr. stk.

  3,50

  Utbetalinger, pr. stk.

  1,75

  Innbetalinger, pr. stk.

  1,75

  eFaktura (inkl. Vipps bedrift)

  5,00

  Lønn, pr. lønnslipp

  25,00

  Fakturaprint

  12,00

  Timeregistrering, pr. bruker pr. mnd.

  49,00

  Fakturagodkjenning/anvisning, kun tilgjengelig i Stor pakke

  59,00

  Brukere i SpareBank 1 Regnskap

  Ekstra bruker per måned i Liten/Medium

  99,00

  Ekstra bruker per måned i Stor

  199,00

  Ekstra selskap i SpareBank 1 Regnskap

  Ekstra selskap per måned i Medium

  99,00

  Ekstra selskap per måned i Stor

  199,00

  For transaksjonspriser på banktjenester, se i øvrig prisliste

KORT

 • Årsgebyr

  295,-

  Varekjøp

  2,-

  VISA varekjøp

  2,-

  Uttak i egne minibanker i bankens åpningstid

  0,-

  Uttak i egne minibanker utenom åpningstid

  10,-

  Uttak i andres minibanker og butikk

  10,-

  VISA kontantuttak i utlandet (minibank/bank)

  30,-  (+0,5%)

  Valutapåslag ved bruk av kort i utlandet

  2,00 %

 • Årsgebyr med firmaansvar, per kort

  250,-

  Årsgebyr med personligansvar, per kort

  495,-

  For øvrige priser henvises til www.eurocard.no

 • Årspris

  495,-

  Varekjøp

  0,-

  Fakturagebyr

  0,-

  Kontantuttaksgebyr pr. uttak

  5 %

  Nominell rente ved forsinket innfrielse pr. måned (24 % p.a)

  2 %

  Valutapåslag ved bruk av kort i utlandet

  1,75 %

INNSKUDD

 • Folioinnskudd

  0,0 %

  Kredit saldo kassekreditt

  0,0 %

  Kredit saldo driftskreditt

  0,0 %

  Skattetrekkskonto

  0,0 %

  Innskudd i butikk

  50,-

  Spare/plasseringskonto