Bilforsikring bedrift

Denne forsikringen er tilpasset bedriftens person- og varebiler og dekker alle dine forsikringsbehov. 

 • Markedets beste bonusopptjening - du får toppbonus inntil 4 år raskere enn det som er vanlig.
 • Du får garantert veihjelp 24 timer i døgnet.
 • Du får hjelp av profesjonelle håndverkere - vi har kun avtale med de beste.

Gebyr på uforsikrede kjøretøy i 2018

Husk at alle kjøretøy som har skiltene på skal ha ansvarsforsikring. Fra 1. mars 2018 får bileiere gebyr fra Trafikkforsikringsforeningen for hver dag bilen er uforsikret, så det er lurt å huske på forsikringen.

Årsavgift blir Trafikkforsikringsavgift

I 2018 blir årsavgiften omdøpt til Trafikkforsikringsavgift til staten. Det er forsikrings­selskapene som skal kreve inn den nye avgiften, sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy.

Les mer om overgangen

Bil, ikon
Ansvarsforsikring er lovpålagt
 • Erstatter skader du gjør på andre personer, ting eller eiendom. Alle andre dekninger er frivillig og dekker skader på egen bil. 
 • Dekningen inneholder i tillegg en fører- og passasjerulykkesforsikring.
 • Rettshjelp er inkludert.


Hvilken bilforsikring skal jeg velge?

I tillegg til den lovpålagte ansvarsforsikringen kan du velge mellom ulike kaskodekninger.

Minikasko 

 • Gir erstatning ved brann og tyveri
 • Dekker utskifting av glassrute. Ved reparasjon er det ingen egenandel. 
 • Veihjelp er inkludert.
 • Dekker omkoding av stjålne nøkler.
 • Det erstattes inntil fire ekstra originale dekk.
 • Fastmontert utstyr dekkes med inntil 20.000 kroner.
 • Løsøre dekkes med inntil 10.000 kroner.

Kasko 

Med denne forsikringen får du de samme dekningene som minikasko, men i tillegg dekkes følgende:

 • Skader som følge av sammenstøt, kollisjon, utforkjøring, velt og hærverk.
 • Skader som følge av feilfylling av drivstoff erstattes.
 • Ved totalskade får du ny bil hvis bilen er under ett år gammel.

Toppkasko

Dette er vår beste bilforsikring. I tillegg til dekningene som også gjelder for vår standard kasko, får du følgende dekninger:

 • Leiebil etter en skade, i inntil 30 dager.
 • Maskinskade på bil som er inntil åtte år gammel.
 • Fastmontert utstyr med inntil 40.000 kroner.
 • Ved totalskade får du ny bil hvis bilen er under tre år gammel.
 • Skader på glasstak dekkes med inntil 20.000 kroner.
 • Spesiallakk dekkes med inntil  20.000 kroner.

Tilleggsdekninger

Både minikasko, kasko og toppkasko kan utvides med følgende tilleggsdekninger:

 • Avbrudd, som dekker tap av inntekt ved skade på bilen
 • Leiebil
 • Verktøy i bil
 • Godsansvar
 • Fastmontert tilleggsutstyr over 20.000 kroner
 • Ungdomsgaranti: Du beholder din valgte egenandel også hvis føreren er under 25 år

Har du hatt skade eller uhell?