• Med et annuitetslån betaler du samme beløp hver måned gjennom hele lånets løpetid gitt at renten er uforandret. Etter hvert som du nedbetaler lånet, blir renteandelen mindre og avdragsdelen høyere. Med et serielån betaler du mindre for hver måned etter hvert som du nedbetaler lånet. Renteandelen blir mindre og avdragsdelen er den samme.

  Vi anbefaler
  Dersom du har råd til å betale de månedlige beløpene som serielånet starter med, kan det lønne seg for deg å velge et annuitetslån med kortere løpetid.                                                                                                         

  Annuitetslån Serielån
  Søylene viser fordelingen mellom renter og avdrag med annuitetslån.
  Renteandelen faller, mens avdragsdelen øker tilsvarende.
  Søylene viser fordelingen mellom renter og avdrag med serielån.
  Avdragsdelen er den samme gjennom hele låneperioden.