Styreansvars-forsikring

Har du ansvarsforsikring hos oss kan du kjøpe styreansvarsforsikring som tilleggsdekning. Styreansvar dekker krav som rettes mot styret og ledelsen. 

styremedlemmer i en bedrift med styreansvarsforsikring diskuterer
Dekker til enhver tid krav mot valgte styremedlemmer og varamedlemmer.
Dekker skade på tredjepersons person, ting eller formue.
Dekker styre- og varamedlemmer som er gått ut av styret i forsikringstiden.
styremedlemmer med styreansvarsforsikring prater sammen

Hva dekker styreansvarsforsikring?

Styreansvarsforsikring dekker juridiske krav som rettes mot styret og ledelsen basert på deres handlinger og uttalelser. Hvis virksomheten blir nedlagt/avviklet, kan vi tilby en forlengelse av perioden det er mulig å komme med krav etter skade, etter at forsikringstiden har utløpt.

Dekninger Styreansvar
Krav mot medlemmer i styret og ledelsen
Skade på tredjeperson*
Skade på ting*
Rent økonomisk tap*
Juridisk bistand
- Hjelp til avklaring av erstatningsansvar ved skade
- Hjelp ved rettslig prosess

*når noen i styret er personlig erstatningsansvarlig etter norsk lov.

Hva er styreansvar?

Styreansvaret er et erstatningsansvar og innebærer at alle som sitter i et styre kan bli personlig erstatningsansvarlige hvis de påfører noen et økonomisk tap – basert på noe de har sagt, gjort eller unngått å gjøre.

Styreleder og styre er selskapets øverste ansvarlige, og er de som formelt er ansvarlige for alle beslutninger som tas. Både styreleder, styremedlemmer og varamedlem kan bli personlig ansvarlige. Eksempelvis vil kreditorer kunne gå etter de som sitter i styret hvis for eksempel bedriften skulle gå konkurs med høy gjeld.


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede styreansvarsforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?