Kjøretøy- og maskinforsikring

Har dere kjøretøy og større maskiner, har vi forsikringene som passer akkurat for dere. 

Privat? Se kjøretøyforsikringer

en rosa traktor står parkert på tunet

Våre kjøretøy- og maskinforsikringer

Arbeidsmaskinforsikring
For gravemaskiner, dumpere, kraner og andre anleggsmaskiner.
Bilforsikring bedrift
Dekker bedriftens forsikringsbehov for person- og varebiler.
Bussforsikring
Dekker obligatorisk ansvar, i tillegg kan den tilpasses og utvides.
Båtforsikring bedrift
For blant annet taxibåt, demobåt, havrafting eller utleie av kajakker.
Lastebilforsikring
Lastebilforsikringen kan dekke mye mer enn bare kjøretøyet.
Tilhengerforsikring bedrift
Alt fra små varehengere til store lastebilhengere.
Traktorforsikring
For traktorer og andre arbeidsmaskiner dere leaser eller eier.

Bruke firmabil privat

Har den ansatte firmabil som eies eller leases av bedriften og som hen kan disponere på privaten? Da er dette en fordel som normalt regnes som lønnsinntekt, og da må hen betale skatt av fordelen.

Lagringsforsikring for avregistrert kjøretøy

Hvis bedriften midlertidig avregistrerer et kjøretøy, vil vi få beskjed fra Statens vegvesen. Da vil vi nedgradere forsikringen til en lagringsforsikring. Da slipper dere å betale for ansvarsdekningen og trafikkforsikringsavgift, men beholder de øvrige dekningen i avtalen. Prisen blir også kraftig redusert. 

transportforsikring biler uregistrerte kjøretøy

Transportforsikring

Transportforsikring passer for transportører som frakter egne varer. Vi tilbyr både transportforsikring av enkeltforsendelser og årsavtaler, avhengig av ditt behov. Transportforsikringen dekker det økonomiske tapet hvis en vare blir utsatt for skade eller tap under transport.

Godsansvar

Godsansvarsforsikringen omfatter det rettslige ansvar som eier av kjøretøyet eller sjåfør har for skade på gods under lasting, lossing og transport, samt forsinket levering.

Har du hatt uhell eller skade?


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }