Konjunkturbarometer 2021

For Trøndelag og Møre og Romsdal

Det er ti år siden sist vi så den samme optimismen

Koronapandemien sendte store deler av midtnorsk næringsliv ut i stor usikkerhet, og mange fikk omfattende problemer. Halvannet år senere er de fleste tall grønne og optimismen høyere enn på ti år.

Dette er hovedfunnene for regnskapsåret 2020:

  • Koronaåret 2020 gikk 30 milliarder bedre enn fryktet i Midt-Norge. Vi
    spådde 2 % nedgang i omsetning, men endte opp med en økning på 3,3 %  
  • Varehandelen overrasker stort og ble sammen med IT årets bansjevinner, mens reiseliv ble den store taperen.
  • Koronatiltakene har truffet veldig godt. I Midt-Norge unngikk 700 bedrifter med i alt 8300 årsverk underskudd og 400 bedrifter med i alt 4000 årsverk negativ egenkapital ved årets slutt.
  • Forventingsindikatoren til Sentio viser større optimisme enn på ti år, tredje høyeste nivå siden målingen startet i 2001.
  • Utfordringen fremover er at vi mangler kompetent arbeidskraft. Historisk lav arbeidsledighet i Midt-Norge, samtidig som antall ledige stillinger er økt med 64 % siste år.
  • Kortdata til og med oktober i år viser at forbruket er i ferd med å bli normalisert, med unntak av reiselivet. Forbruk til hus og hjem fortsetter derimot å øke.

Det har vært en kostbar krise som har rammet enkelte næringer særlig hardt. Men når regnskapene gjøres opp er det imponerende å se hvordan midtnorske bedrifter har klart seg. 

– Vi har snakket med 600 bedriftsledere i Midt-Norge, og det er ingen tvil; optimismen er enorm. Faktisk må vi tilbake til 2011 for å se like stor optimisme. Det gir oss god grunn til å smile, etter den tøffe tiden midtnorsk økonomi har vært gjennom, sier Rune Solli, direktør for bedriftsmarked i SpareBank 1 Nordmøre.

Om Konjunkturbarometeret

SpareBank 1-bankene i Midt-Norge utgir Konjunkturbarometeret for Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi ønsker å presentere ny kunnskap om landsdelen, deriblant prognoser for økonomisk vekst i de to fylkene. Kunnskapen er nødvendig for å utvikle næringslivet og lokalsamfunnene i regionen. SpareBank 1 anser Konjunkturbarometeret som en viktig del av sitt samfunnsansvar.