Konjunkturbarometer

For Trøndelag og Møre og Romsdal

Konjunkturbarometeret 2020:
Smittebølgen setter gryende optimisme på prøve

Fram til for en måned siden var optimismen tilbake i næringslivet i Midt-Norge. Nå gjør den økte koronasmitten fremtiden mer usikker.

- Det unormale kan bli den nye normalen. Vi må lære oss å leve med økt usikkerhet, sier Rune Solli, direktør for Næringsliv i SpareBank 1 Nordvest.

I Konjunkturbarometer for Midt-Norge 2020 endrer vi vårt markedssyn fra nøytral til avventende.

Her er hovedfunnene:

  • Koronapandemien rammer næringslivet ulikt. Ti prosent av bedriftene rammes sterkt negativt, mens tre prosent har opplevd positiv effekt siden utbruddet i mars
  • 4800 bedrifter og 38.000 ansatte er sterkt negativt påvirket. Mange av dem er neppe rustet for nye smittebølger
  • Forventningene i næringslivet har snudd fra rekordstor pessimisme i mars i år til normal optimisme ifølge en måling fra Sentio hvor 600 bedriftsledere er blitt spurt. Målingen ble avsluttet 9. oktober
  • 1 av 4 virksomheter i regionen tror på flere ansatte, mens 7 av 10 tror de vil ha like mange.
  • Kun 5 prosent tror de vil ha færre ansatte kommende år.
  • 48 prosent tror på økt omsetning, mens kun 12 prosent tror på redusert omsetning kommende år.
  • 4 av 10 tror lønnsomheten vil bedre seg det kommende året.
  • 38 prosent av virksomhetene i Midt-Norge oppgir at de i stor eller noen grad opplever utfordringer med å få rekruttert nye medarbeidere. Av disse oppgir 35 prosent at de i stor eller noen grad må utsette/droppe planlagte investeringer, og eller si nei til reelle oppdrag.

I Konjunkturbarometeret for Midt-Norge har banken denne gang sett nærmere på de dramatiske virkningene av koronapandemien og presenterer en koronaindeks som viser hvordan dette slår ut for ulike bransjer og regioner. Hver enkelt bransje og region har fått sin koronascore.

Om Konjunkturbarometeret

SpareBank 1-bankene i Midt-Norge utgir Konjunkturbarometeret for Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi ønsker å presentere ny kunnskap om landsdelen, deriblant prognoser for økonomisk vekst i de to fylkene. Kunnskapen er nødvendig for å utvikle næringslivet og lokalsamfunnene i regionen. SpareBank 1 anser Konjunkturbarometeret som en viktig del av sitt samfunnsansvar.