Hvordan sender jeg lønn til godkjenning?

For å sende lønn til godkjenning må dette være satt opp i lønnsinnstillingene. Da kan den som lager lønnskjøringen sende den til en annen bruker for godkjenning.

Sende lønn til godkjenning

1. Gå til Lønn og Lønnskjøring i venstremenyen for å velge en lønnskjøring som er opprettet eller trykk på Ny lønnskjøring for å lage en ny.


I bildet for sammendrag velger du Avregn og tildel.


2. Ved å klikke på pilen vises en nedtrekksliste med brukere du kan sende lønnen til godkjenning hos, og du har mulighet til å legge ved en kommentar. Klikk på Tildel.


Du kan avbryte tildelingen ved å klikke på nedtrekkslisten til høyre og velge Avvis selv


Hvis den som skal godkjenne lønnen har aktivert varsler for godkjenninger, får vedkommende varsel i toppmenyen neste gang hen logger inn. Under ser du hvordan personen går frem for å godkjenne lønnen. 


Godkjenne lønn

Hvis du skal godkjenne en lønnskjøring kan du enten gå via ikonet for varslinger i toppmenyen eller følge fremgangsmåten under:

1. Gå til Annet i venstremenyen og velg Oppgaver og godkjenning. Velg Se detaljer i sammendraget for en oversikt over hver lønnsmottaker. Dette er den samme informasjonen som vil vises på lønnsslippen.


2. Du velger nå å godkjenne eller å avvise lønnskjøringen. Hvis du avviser må du legge ved en kommentar til den som kjørte lønnen. Vedkommende må da nullstille lønnskjøringen og sende den til godkjenning på nytt.