Hvordan oppretter jeg en ny ansatt?

Når du oppretter ny ansatt er ansattopplysninger det første som fylles ut. Vi anbefaler at du lagrer etterhvert som du fyller ut feltene i ansattkortet. 

1. Gå til Lønn og Ansatte, og velg Ny ansatt øverst i høyre hjørne. 

regnskapsprogram-ny-ansatt-1

2. Du kan søke opp den ansatte i 1880 for å hente inn kontaktinformasjon derfra, eller legge inn opplysningene manuelt ved å trykke Legg inn ny ansatt manuelt.

3. Informasjon du må legge inn om den ansatte hvis du legger inn manuelt:

  • Navn: Skriv navnet i rekkefølgen fornavn, mellomnavn og etternavn.  
  • Virksomhet: Hentes fra systeminnstillinger. Hvis selskapet har flere registrerte virksomheter, må du huske å registrere riktig virksomhet. Dette kan ha en innvirkning for arbeidsgiveravgiften når du kjører lønn. 
  • Kontonummer: Kontonummeret til kontoen det skal utbetales lønn til. Det er også mulig å legge inn en utenlandsk konto med IBAN-kontonummer om den ansatte vil ha lønn til en bankkonto i utenlandsk bank. 

4. Under Fødselsdata må du legge inn fødsels-og personnummer for at ansattforholdet skal innrapporteres i a-meldinger. Hvis den ansatte har et norsk fødselsnummer vil programmet automatisk fylle ut fødselsdato og kjønn. (Hvis du bruker D-nummer eller internasjonal ID må du legge inn fødselsdato og kjønn manuelt). 


5. Feltene under Kontaktinfo er valgfrie å fylle ut, men hvis du skal sende ut lønsslipper via e-post må denne legges inn. 


6. Under Språk kan du velge om du vil at lønnsslipp som sendes til den ansatte skal være på norsk eller engelsk. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }