Hvordan oppretter jeg en ny hovedbokskonto?

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i komplett pakke. 

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Kontoplan

2. Klikk på Opprett ny. Til høyre får du opp en visning med blanke felter hvor du legger inn informasjon om den nye kontoen. 

3. Klikk Lagre

Ny kunde.

Informasjon om feltene:

  • MVA-kode: Velg riktig MVA-kode knyttet til hovedbokskontoen. 
  • Kontogruppe: Definerer hvor i balanse- og resultatrapporten kontoen havner. 
  • Valuta: Velg om det er valutatilknytning på kontoen. 
  • Forholdsmessig fradrag MVA: Velg satsgruppe for forholdsmessig MVA. 
  • PostPost: Hvis du setter hake her kan du post post-markere på en hovedbokskonto under åpne poster. 
  • Fordelingsnøkkel: Sett eventuell fordelingsnøkkel under kontooppsettet. 
  • Synlig: Hvis du setter hake her vil kontoen være synilg under bokføring og andre operasjoner. 
  • Sperret: Hvis du setter hake her vil du ikke kunne bokføre på kontoen. 
  • Sperre manuelle poster: Hvis du setter hake her vil systemet kunne bokføre mot hovedbokskonto, men manuell bokføring vil ikke være tillatt. 
  • Påkrevde dimensjoner: Velg eventuelle påkrevde dimensjoner
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }