Hvordan utbetaler jeg lønn?

Når en lønnskjøring er opprettet og bokført kan du utbetale lønn. 

1. Utbetal lønn 

Gå til Lønn og Lønnskjøring. Trykk deg inn på den aktuelle lønnskjøringen. I statusbildet går du til Utbetal lønn, hvor du får to valg: Du kan sende til banken med en gang eller legge lønnskjøringen til betalingslisten for å betale den senere eller kjøre flere betalinger samtidig.

Alternativt kan du trykke på de tre prikkene til høyre for å forhåndsvise utbetalingsliste eller registrere en lønnskjøring som betalt

regnskapsprogram-utbetale-lonn-2


2. Forhåndsvise utbetalingsliste

  • Det genereres en forhåndsvisning av utbetalingslisten. 
  • Denne viser blant annet beløpet som skal utbetales og kontoen det skal betales fra. 
  • Du kan laste ned utbetalingslisten ved å velge filformat nede i høyre hjørne. 


3. Registrere lønnskjøringen som betalt

Du kan velge mellom Registrere som betalt og bokfør utbetalingen eller Marker som "Betalt". Disse valgene benyttes kun dersom du ikke har brukt regnskapsprogrammet til å utbetale lønn, for eksempel hvis du har utbetalt den i nettbanken.


4. Sende lønnsslipp 

Når du har lagt lønnen til utbetaling kan du sende lønnslipp til de ansatte. Lønnsslipp kan sendes med en gang, på en valgt dato eller du kan legge den til utsendelse på samme dato som lønnen utbetales. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }