Hvem kan bli Verdiskaper?

Prisen skal gå til en bedrift, organisasjon eller privatperson på Nordmøre som basert på fremtidsrettede ognyskapende ideer kan vise til konkrete prosjekter og/eller aktiviteter medpositive ringvirkninger for Nordmøre.

Videre vil komiteen vurdere foreslåtte kandidater opp mot følgende parameter:

Nyskapning

For å motta prisen bør det kunnedokumenters en viss nyskapningsgrad i prosjektet/aktiviteten.

Samarbeid

Vinneren bør ha en spin off-effekt i egen verdikjede eller på tvers av sin næring. Samarbeid og delingskultur vil i så måte bli vektlagt.

Arbeidsplasser

Vinneren har skapt eller tatt vare på arbeidsplasser på Nordmøre, enten gjennom eget prosjekt/aktivitet eller indirekte.

Samfunnsansvar

Vinneren har vist samfunnsansvar av stor betydning for utviklingen av Nordmøre

Digitalisering

Vinneren bør være en lokal spydspiss når det gjelder digitalisering og det å ta i bruk og/eller skape ny teknologi.

Markedsføring av Nordmøre

Vinneren har bidratt til regional merkevarebygging - ”satt Nordmøre på kartet”, og har sånn sett vært et fyrtårn for vår region og har bidratt til å styrke Nordmøres identitet og gitt økt selvtillit til egen kommune, bransje eller Nordmøre.

Lønnsomhet

Vinneren kan vise til en bærekraftig økonomisk utvikling.