Verdiskaperby

Verdiskaperkonferansen 2023

Onsdag 20. september har vi gleden av å ønske velkommen til Verdiskaperkonferansen.

Verden rundt oss er mer urolig enn noen gang med krig i Europa, energi og leverandørutfordringer samt et uforutsigbart marked for mange. Hvordan påvirker dette bedrifter og arbeidsplasser i vår region?