Dette bruker vi personopplysninger til

For at vi skal kunne levere våre produkter og tjenester til deg, trenger vi dine personopplysninger. 


Her ser du hva vi bruker personopplysninger til:

 • kundeadministrasjon, som for eksempel gjennomføring av transaksjoner, kundekommunikasjon, betalinger og faktureringer
 • markedsføring av våre produkter og tjenester
 • produktutvikling og analyser
 • risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer
 • forebygging og avdekking av straffbare handlinger
 • sikkerhet
 • deling av kundeopplysninger mellom foretak i samarbeidende gruppe
 • bildeopptak ved kameraovervåking
 • lydopptak av telefonsamtaler og videomøter i noen tilfeller
 • oppfyllelse av bransjespesifikk regulering

Dine opplysninger kan også bli brukt til test og vedlikehold av våre tjenester og systemer, for at vi skal kunne sikre at de fungerer slik de skal.

Hvis vi bruker dine personopplysninger ut over det som er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg eller som vi er pålagt ved lov, vil det være basert på at vi har en berettiget interesse eller et frivillig samtykke fra deg.

 

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. SpareBank 1 Nordmøre behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 • identifikasjonsinformasjon som navn, fødselsnummer og kopi av legitimasjon
 • kontaktopplysninger som telefonnummer, adresse og e-postadresse
 • finansiell informasjon som kunde- og produktavtaler, transaksjonsdata og kreditthistorikk
 • opplysninger for å ivareta lovpålagte plikter som hvitvasking og rapportering til offentlige myndigheter
 • særlige kategorier av personopplysninger som fagforeningsmedlemskap og helseopplysninger