Kvartalsrapport 2. kvartal 2023

  • Resultat før skatt 181 mill kr 
  • Utlånsvekst 12 mnd 7,7 % 
  • Ren kjernekapitaldekning 17,43 %

Ny investor?

Hvis du vil lære mer om SpareBank 1 Nordmøre så har vi samlet en del informasjon om banken her


Et raskt overblikk

Egenkapitalbevis

SpareBank 1 Nordmøre har utstedt egenkapitalbevis som er notert på Oslo Børs.

Finanskalender

Se finanskalender

Rating

Scope Ratings A-, stable outlook

Se rating og rapporter

Historisk skyggerating

DNB Markets A-
Norne A-Offentliggjøring av prospekt

Finanstilsynet har den 31. august 2021 godkjent et EØS-prospekt for
notering av 4 827 258 nye egenkapitalbevis utstedt av Banken i
forbindelse med sammenslåingen av tidligere SpareBank 1 Nordvest og Surnadal
Sparebank. Av disse ble 3 418 159 egenkapitalbevis utstedt til
Sparebankstiftelsen Nordvest ved konvertering av grunnfondskapital og
1 409 099 ble utstedt til Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank ved
utstedelse av nye egenkapitalbevis.

Se prospekt
 

Investorkontakter

Allan Troelsen
Administrerende direktør
+47 950 31 799
Steinar Sogn
Finansdirektør
+47 906 16 167