Næringsutvikling

SpareBank 1 Nordmøre skal være en aktiv bidragsyter og medspiller til utvikling av vår region, og være med på å skape gode rammebetingelser for næringslivet. Vi heier på lokal innovasjon og verdiskaping.

Zurf

ZURF – for lokale selskaper med ambisjoner

Høsten 2018 etablerte SpareBank 1 Nordmøre Zurf, et program som har som ambisjon å skape fremtidige vekstvinnere. Målet med Zurf er å få forsking, utdanning og næringsliv til å spille sammen.

Med programmet ønsker banken å gjøre lokale gründere og næringsliv bedre rigget for vekst og økt konkurransekraft.

De første bedriftene som får følge det første programmet som vil gå over 12 måneder vil få tilgang til en utvidet ressursgruppe med verdifull kunnskap og nettverk, samt tilgang til lokale mentorer. Oslo-baserte Agera vil sammen med lokal prosjektledelse følge deltakerbedriftene tett i programperioden. I denne perioden får nøkkelpersoner fra deltagerbedriftene tilgang på plasser i det nyetablerte utviklingsmiljøet i Fosnagata 13 (F13) i Kristiansund. Zurf drives i regi av Vindel AS.