Verdiskaperprisen

Verdiskaperen skal gå til bedrifter, organisasjoner, privatpersoner og lignende som basert på fremtidsrettede og nyskapende ideer kan vise til konkrete planer for prosjekter og/eller aktiviteter med positive ringvirkninger for Nordmøre.

SpareBank 1 Nordmøre og Tidens Krav står sammen for å få økt fokus på nyskaping på Nordmøre.

Nyskapning
For å motta prisen bør det dokumenters en viss nyskapningsgrad i prosjekt/aktivitet.

Markedsføring av Nordmøre
Vinneren bør gjennom prosjekt/aktivitet bidra til regional merkevarebygging - ”sette Nordmøre på kartet”, og sånn sett være et fyrtårn for vår region.

Arbeidsplasser
Vinneren bør skape eller ta vare på arbeidsplasser på Nordmøre, enten gjennom eget prosjekt/aktivitet eller indirekte.Lønnsomhet
Vinneren bør kunne oppnå lønnsomhet av prosjekt/aktivitet, for å sikre videre vekst og utvikling.

Samfunnsansvar
Vinneren bør videre vise samfunnsansvar, gjennom arbeid med barn og unge, miljø eller annet.