Kreftforsikring

Kreft rammer 1 av 4 i Norge. En kreftforsikring gjør deg ikke frisk, men den kan bidra til å gjøre en vanskelig situasjon lettere. Våre personforsikringer kan gi deg behandling og utbetalinger ved kreft.

Helseforsikring dekker behandling av kreft

Forsikringen dekker utredning og diagnostisering:

 • MR, CT, UL, biopsier og andre prøvetagninger
 • PET-scann
 • Immunterapi (ved godkjent behandlingmetode)
 • Reiser og losji
 • Billeddiagnostikk innen 10 virkedager
 • Legespesialist innen 10 virkedager
 • Second Opinion - andregangsvurdering

Ved stilt diagnose er det enkelte typer kreft som kan behandles i det private i form av operasjoner og andre behandlinger. Dette utføres av aktører i vårt nettverk både i Norge, Sverige og Danmark.

dame-pa-pc-skrivebord-speilvendt

Barneforsikringen gir utbetaling ved kreft

Barneforsikringen gir en engangsutbetaling hvis barnet får kreft eller godartede svulster i hjerne eller ryggmarg.

Kritisk sykdom dekker kreft

Forsikringen gir utbetaling ved ondartet svulst og diagnosen skal være basert på resultatet av histologisk undersøkelse.  I tillegg omfattes:

 • Leukemi
 • Maligne lymfomer
 • Hodgkin’s sykdom
 • Benmargskreft
 • Sarkomer 
 • Godartede svulster i hjerne og ryggmarg

Livsforsikringen dekker dødsfall som følge av kreft

Hvis du dør kan det få store konsekvenser for familiens inntekt. Livsforsikring gir de som sitter igjen muligheten til å ha samme levestandard som før. De kan betjene boliglånet, unngå å måtte flytte og barna kan fortsette på samme skole og fritidsaktiviteter. En livsforsikring sørger for at økonomien ikke er det som setter en stopper for at livet går videre.

Uføreforsikring dekker uførhet som følge av kreft

Om kreften gjør at du blir ufør vil inntekten din reduseres. Med en uføreforsikring kan du fortsette å betale ned boliglån og annen gjeld som før.