Kritisk sykdom

En alvorlig sykdom kan medføre dramatiske endringer i livssituasjonen, og da er økonomiske bekymringer det siste du trenger.

Du får en engangsutbetaling hvis du rammes av en sykdom som forsikringen dekker.
Best i test av personforsikring, ifølge bytt.no.
Det er ingen skatt på utbetalingen og du bestemmer hva du ønsker å bruke pengene på.

Er du medlem i et LO-forbund?

Tør du tenke tanken?

Det ligger mye kjærlighet i å tørre å tenke på hva som kan skje hvis en alvorlig sykdom skulle ramme deg og dine nærmeste. En forsikring gjør deg ikke frisk alene, men den kan bidra til å forbedre en vanskelig situasjon.

Du bestemmer selv hva erstatningen skal brukes til, for eksempel:

 • Behandling på privatklinikk eller tilleggsbehandling
 • Mulighet til å realisere drømmeferien for deg og familien din
 • Redusert arbeidstid for deg eller dine nærmeste
 • Tid til å komme deg på beina før du begynner på jobb igjen
 • Kompensasjon for tapt inntekt for deg som er selvstendig næringsdrivende

Hva dekker kritisk sykdom?

Visste du at 1 av 4 får kreft, 1 av 6 får hjerneslag og 1 av 1000 får MS? Her ser du hvilke sykdommer som gir utbetaling hvis du har denne forsikringen.

Forsikringen gir utbetaling ved ondartet kreft som for eksempel

 • Leukemi
 • Brystkreft
 • Lymfekreft
 • Kreft i mage eller tarm. 

Forsikringen gir utbetaling ved

 • Hjerneslag
 • Hjerteinfarkt
 • Blødning fra utvidelse av hjernens pulsårer
 • Godartede svulster i hjerne og ryggmarg
 • Operasjon av hjerteklaff, hovedpulsåren og utblokking av blodårer

Forsikringen gir utbetaling ved

 • Multippel sklerose
 • Motornevronsykdom
 • Kronisk nyresvikt
 • Parkinsons sykdom før fylte 60 år
 • Transplantasjon av hjerte, lunge, lever eller nyre
 • Tverrsnittlammelser, amputasjon, blindhet eller døvhet som følge av sykdom

Kritisk sykdom vilkår og IPID

Vilkår

Har du forsikring mot kritisk sykdom fra før, må du logge inn i og sjekke vilkårene som gjelder for deg.

Her kan du laste ned de vilkårene som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.


Slik fungerer kritisk sykdom

 • Forsikringen kan kjøpes av alle mellom 16 og 58 år, og den varer til du fyller 67 år.
 • Du kan selv velge forsikringssum mellom 100.000 og 750.000 kroner. Ønsker du en større forsikringssum så ta kontakt med oss. 
 • Forsikringen utbetales når endelig diagnose er stilt, og vi har mottatt all relevant informasjon. Den som er forsikret må være i live 30 dager etter at endelig diagnose er stilt. 
 • Forsikringen utbetales selv om du skulle bli helt frisk etter sykdommen.
 • Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom eller lidelse som oppstår de første tre månedene etter at forsikringen ble godkjent. Dette kalles karenstid eller symptomklausul.
videolege illustrasjon for barneforsikring kristisk sykdom livsforsikring uføreforsikring ulykkesforsikring og behandlingsforsikring

Helsetelefon

Helsetelefonen er gratis for deg med personforsikring. Det er ingen spørsmål som er for store eller små. Profesjonelt helsepersonell kan hjelpe deg med det meste.

Tjenesten er åpen døgnet rundt, hele året.

meld skade kritisk sykdom forsikring ikon

Har du vært utsatt for sykdom?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.