Koronavirus og pensjon

Dersom du blir permittert, får det også konsekvenser for pensjonssparingen din. Her svarer vi på de viktigste spørsmålene for deg med innskuddspensjon. 

Sist oppdatert 2. juli 2020, klokken 13:00.

Bedriftskunde? Gå hit


 • Hovedregelen er da at arbeidsgiveren din melder deg ut av pensjonsordningen, med mindre bedriften har avtalt noe annet internt. Arbeidsgiveren kan først melde deg ut den siste arbeidsdagen før permitteringen trer i kraft. Sjekk med arbeidsgiveren din hva som står i pensjonsavtalen og hva bedriften tenker å gjøre ved permitteringen.

  Vær oppmerksom på at arbeidsgiveren din ikke kan melde deg ut av pensjonsordningen så lenge du er sykmeldt. Det samme gjelder hvis du er i fødselspermisjon.

 • Hvis du har vært ansatt mer enn 12 måneder har du rett på pensjonen som bedriften har spart til deg i tiden du har vært ansatt. Da får du et pensjonskapitalbevis med beløpet som er spart opp. Dette pensjonskapitalbeviset blir investert hos samme pensjonsleverandør som arbeidsgiveren din har, og i samme investeringsportefølje som du hadde gjennom bedriften. 

  Du har rett til å fortsette pensjonsordningen i tiden du er permittert, men da for egen regning (se informasjonen nedenfor). Dette gjelder også om du har vært ansatt mindre enn 12 måneder. Hvis du fortsetter med pensjonsordningen, opprettholdes både månedlig sparing og risikodekninger. Med risikodekning menes dekninger du som ansatt har ved evt. sykdom:  

  • Innskuddsfritak ved uførhet 
  • Uførepensjon 
  • Etterlattepensjon  

  Innskuddsfritak ved uførhet er en lovpålagt dekning som er inkludert i pensjonsordningen til bedriften. Uførepensjon og etterlattepensjon er tilleggsdekninger som er opp til hver arbeidsgiver å ha i sin avtale.

  Sjekk med arbeidsgiveren din hvilke dekninger som ligger i bedriftens avtale. Vær oppmerksom på at disse faller bort hvis du ikke opprettholder pensjonsordningen.  

  Ønsker du å fortsette pensjonssparingen for egen regning?

  Du kan selv opprette pensjonssparekonto her på nettsidene våre, eller ta kontakt med oss på tlf. 21 02 50 50 eller send en e-post til pensjon@sparebank1.no

   

 • Du blir ikke meldt ut av pensjonsordningen hvis du blir delvis permittert. I stedet fortsetter pensjonssparingen, men da justert til den nye stillingsprosenten. Arbeidsgiveren din kan også velge å fortsette full pensjonssparing ved delvis permittering. 

 • Når du er tilbake i arbeid, skal du meldes inn i pensjonsordningen fra første arbeidsdag. Du får ny opptjening fra det tidspunktet du meldes inn igjen. Pensjonsopptjeningen fra før permitteringen er nå et selvstendig pensjonskapitalbevis. Arbeidsgiveren din kan åpne for at pensjonskapitalbeviset flyttes inn i bedriftens pensjonsordning. Denne retten må da gjelde likt for alle ansatte.
   
  Hvis du meldes inn igjen før det har gått seks måneder fra utmeldingsdato har du rett til å bli tatt opp i de tilknyttede risikodekningene til bedriften. Går det lengere tid enn seks måneder må du være frisk for å bli tatt opp til disse igjen.
 • Tiltakene mot spredning av koronaviruset er en hendelse av ekstraordinær karakter. Dersom permitteringstiden vurderes å bli kortvarig, anbefaler vi bedriftene å avvente utmelding inntil man har bedre oversikt over situasjonen.

  Konsekvensene for pensjonen ved permittering vil normalt være at man går glipp at både sparing til alderspensjon og mister risikodekninger tilknyttet tjenestepensjonen i permitteringstiden. SpareBank 1 Forsikring har imidlertid åpnet for at bedrifter som ønsker det, kan velge å opprettholde risikodekningene tilknyttet tjenestepensjonen for en nærmere angitt tidsperiode ved permittering.

Pensjon sparegris med blad bærekraft

Pensjonssparing i urolige tider

De siste månedene har vi sett svingninger i markedene vi ikke har sett siden finanskrisen i 2007. Slik hendelser skaper naturlig nok usikkerhet hos mange, og du lurer kanskje på hva du skal gjøre med pensjonssparingen din når slike hendelser inntreffer?

Denne orienteringen er generell og gjelder for de fleste pensjonsavtaler, med det tas forbehold om at din arbeidsgiver kan ha avtalt regler for sin tjenestepensjon som avviker fra dette.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }