Hva gjør vi med forsikringene når vi har et dødsbo etter et nært familiemedlem?

Skadeforsikringer registrert på avdøde løper inntil de blir sagt opp. Før skifteattesten er klar kan avdødes kontoer benyttes til å betale fakturaer for blant annet forsikringer, husleie, strøm, telefon, restskatt og begravelse. Logg inn og send oss en melding i mine forsikringer, mobilbanken eller nettbanken, eller kom innom nærmeste lokalbank-kontor, så hjelper vi deg.

Ved eierskifte må ny eier kjøpe egen forsikring, og fullmektig på dødsboet må gi oss beskjed om å avslutte forsikringene til avdøde. Les mer om hva du må gjøre med et dødsbo.
 

Ved krav om utbetaling må dødsfallet meldes til Fremtind