Gjelder forsikringen av elsparkesykkel i utlandet?

Ja, vår elsparkesykkelforsikring gjelder også i utlandet. Du er dekket i hele Europa. Dekningen for rettshjelp gjelder i Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland (Norden).​​​​

Husk å følge lokale regler
For å ha krav på full erstatning ved skade er viktig at du følger lokale regler for bruk av elsparkesykler. I Tyskland innebærer det for eksempel at alle sykler må ha eget nummerskilt. 
 

Mangler du forsikring?

 

Se også: