Må jeg ha forsikring på el-sparkesykkel?

Elsparkesykler og små elektriske kjøretøy ble fra 1. januar 2023 klassifisert som motorvogn, og ble med det omfattet av bilansvarsloven. Dette betyr at du som eier denne type kjøretøy må forsikre disse med en egen lovpålagt ansvarsforsikring for småelektriske kjøretøy

Forsikringen gjelder for mer enn bare elsparkesykler. Den nye loven gjelder for alle små elektriske kjøretøy som kan kjøre over 10 km/t. Det gjelder for eksempel: større tohjulinger (som Segway), mindre enhjulinger (som Airwheel) og ståbrett (som Hoverboard).

Hva skjer hvis jeg ikke er forsikret?
Blir du stoppet med et slikt kjøretøy uten forsikring vil du bli bøtelagt med 5.000 kroner. Men enda verre er det om det skulle skje en skade/ulykke, da vil du også stå med ansvaret selv og må dekke kostnader knyttet til det. 
 

Du trenger ikke ansvarsforsikring på:

Verdt å vite:
​​​​​​​Kjøretøyene har ikke registreringsplikt og det er ikke krav til førerkort. Forsikringen kan kjøpes alene, uten at vi krever at du har andre forsikringer hos oss.