• Du er selv ansvarlig for å passe på at taket, balkongen og terrassen er ryddet for snø. Hytteforsikring dekker tilfeldige og plutselige skader som oppstår på grunn av snøtyngde. Dersom du ikke passer på å måke vekk snøen av taket kan du få avkortning på erstatningen hvis det skulle skje noe.

     

    Tips:
    Husk at du må ha egen innboforsikring på hytta.

     

    Har du hatt skade på grunn av snøtyngde?