• Egenandel er det beløpet du må betale selv når du bruker forsikringen din. Jo høyere egenandel jo billigere forsikring. De fleste sparer på å velge en høyere egenandel, siden det som regel er flere år mellom hver gang du må bruke forsikringen.
     

    Hvilken egenandel har jeg?
    Hvis du har kjøpt forsikring og du lurer på hvilken egenandel du har, kan du logge inn på mine forsikringer, mobilbanken eller nettbanken og se under aktuell forsikring. 

    Noen forsikringer har forskjellige egenandeler avhengig av hendelse: