Må jeg ha europeisk helsetrygdkort?

Du ikke ha med deg europeisk helsetrygdkort på reisen, men det er anbefalt dersom du skal reise og oppholde deg i et EØS-land. Europeisk helsetrygdkort gjør det lettere for deg å dokumentere at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp på samme vilkår som du har her i Norge. 

Kortene er gratis og alle i familien bør ha hvert sitt helsetrygdkort.