Hva er polisenummer?

Polisenummer er det samme som avtalenummer og forsikringsnummer. Dette nummeret er unikt for hver forsikringsavtale du har. Altså er nummeret på for eksempel bilforsikringen din forskjellig fra husforsikringen din. 
 

Kundenummer
Du har også et kundenummer, som er unikt fra kunde til kunde. Det er også ulikt dersom du både er forsikringskunde som privatkunde og bedriftskunde.

Skadenummer
Dersom du må melde sak etter for eksempel en skade, får du et skadenummer (også kalt saksnummer). Dette er ulikt fra sak til sak.
 

Hvor finner jeg polisenummer og skadenummer?
Polisenummeret finner du under avtalenummer i forsikringsbeviset/forsikringspolisen din (under aktuell forsikring) ved å logge inn til mine forsikringer eller mobil-/nettbanken. Der finner du også skadenummer dersom du har en pågående skadesak.