Hva er realisasjon?

En realisasjon er når du selger aksjer eller fond med gevinst eller tap.

Gevinst ved realisasjon av aksjer eller fond er skattepliktig. På samme måte er tap fradragsberettiget. Dette gjelder ikke hvis du selger innenfor en aksjesparekonto. Les mer om skatt og utbytte ved aksjesparekonto.