Aksjesparekonto

Aksjesparekonto er en konto for deg som vil spare i aksjer og aksjefond.

Gratis å opprette
Kontoen er gratis, og du får full oversikt i mobilbanken.
Mange muligheter
Stort utvalg av aksjer og fond for kjøp og salg.
Skattefordeler
Frihet til å ta ut pengene du satte inn uten å betale skatt.

Priser for aksjesparekonto

 • Opprettelse: kr 0,-
 • Flytting av aksjer, egenkapitalbevis og fond: kr 0,-
 • Prisene for fondet er det samme om du sparer i aksjesparekonto eller i fond

Hva er aksjesparekonto?

En aksjesparekonto består i praksis av tre deler:

 1. en bankkonto til kjøp, salg og utbytte
 2. en fondsportefølje til aksjefond
 3. en VPS-konto til aksjer og verdipapirer

Kontoen gir deg frihet til å kjøpe, selge og bytte fond og aksjer uten å betale skatt underveis. 

Fordeler og ulemper med aksjesparekonto

Fordeler med aksjesparekonto

 • Du kan samle aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis på kontoen.
 • Kontoen gir deg frihet til å ta ut pengene du satte inn uten å betale skatt.
 • Kjøp, selg og bytt fond som du vil. Du betaler først skatt når gevinsten tas ut av kontoen.
 • Du opparbeider deg rett til skjermingsfradrag om du sparer i mer enn et år. 

Ulemper med aksjesparekonto

 • Du kan ikke ha rentefond på en aksjesparekonto.
 • Kombinasjonsfond må ha aksjeandel på mer enn 80 prosent.
 • Ønsker du å kjøpe kombinasjonsfond eller aksjefond med under 80 prosent aksjer kan du velge sparing i fond

Dele opp aksjesparekontoen

Du kan dele en aksjesparekonto opp i flere aksjesparekontoer, for eksempel for å gi videre til barn og barnebarn, eller for å skille ulike sparemål. Du kan dele opp kontoen uten at du må skatte av gevinsten. 

Ønsker du å splitte kontoen i forbindelse med skilsmisse eller arv, må du ta kontakt med oss. 


La sparingen gå av seg selv

Mikrospar til aksjesparekonto hver gang du bruker kortet, slik at sparingen går av seg selv. Enklere å spare blir det ikke.

Mikrospar hver gang du bruker kortet.

Ofte stilte spørsmål


Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjerSammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no