• Det er flere regler for BSU-sparingen.  En av de er at pengene du sparer på BSU-kontoen er øremerket bolig.

    Dette kan du bruke pengene fra BSU-kontoen til:

    Du er selv ansvarlig for hva du bruker BSU-pengene på. Dersom BSU-pengene brukes på formål som ikke er godkjent i henhold til Skatteetatens bestemmelser, er det du som er pliktig til å opplyse Skatteetaten.

    Ikke godkjent bruk av BSU-penger vil føre til at du må betale tilbake det du har fått i skattefradrag på sparingen.

    Merk at du ikke kan spare mer på BSU-kontoen etter at du har begynt å bruke BSU-pengene, med mindre det er penger du har spart tidligere i år. Disse er ikke låst før årsskiftet og kan tas ut igjen.

    Les mer: Råd til deg som skal kjøpe din første bolig