Kan jeg bruke BSU på oppussing?

Ja, det kan du. Regjeringen har vedtatt at også oppsparte BSU-penger kan brukes til oppussing, påbygging og vedlikeholdsarbeid på egen bolig. Regelendringen gjelder fra 1. juli 2021 og har virkning fra og med 1. januar 2021. Det vil si at du for eksempel kan bruke BSU-pengene til oppussing eller påbygging (på egen bolig) du har gjort fra 1. januar 2021.

Du er selv ansvarlig for hva du bruker BSU-pengene på. Dersom BSU-pengene brukes til formål som ikke er godkjent i henhold til Skatteetatens bestemmelser, er det du som er pliktig å opplyse Skatteetaten. Ikke godkjent bruk av BSU-pengene vil føre til at du må betale tilbake det du har fått i skattefradrag på sparingen.

Merk at du ikke kan spare mer på BSU-kontoen etter at du har begynt å bruke BSU-pengene, med mindre det er penger du har spart tidligere i år. Disse er ikke låst før årsskiftet og kan tas ut igjen.

Les mer: Hva kan BSU-kontoen brukes på?