• Sparer du i IPS får du 22 prosent av det du sparer tilbake på skatten. Sparer du maksbeløpet på 40.000 kroner vil du få 8.800 kroner tilbake på skatten. Sparer du for eksempel 20.000 kroner, vil beløpet du får igjen på skatten bli 4.400 kroner. Saldoen din er fritatt for formueskatt. Dette betyr at beløpet du til enhver tid har stående ikke er gjenstand for formuebeskatning. Det er først ved uttak av sparingen du blir beskattet – og da med en gunstig beskatning som er alminnelig inntekt.