Grafisk illustrasjon av hånd som stabler mynter.

SpareBank 1 Norge Verdi

SpareBank 1 Norge Verdi er et aksjefond som investerer i lønnsomme, norske selskaper som er godt posisjonert for fremtiden.

SpareBank 1 Norge Verdi

Fondet er aktivt forvaltet og har en langsiktig horisont.

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer