Aksjefond

Aksjefond passer for deg som ønsker høy avkastning, skal spare i 10 år eller mer, og tåler at sparepengene dine svinger en del.

Aksjefond passer for deg som ønsker høy avkastning, skal spare i 10 år eller mer, og tåler at sparepengene dine svinger en del.
Enkelt
Spar i aksjemarkedet på en enkel måte.
Avkastning
Mulighet for god avkastning på lang sikt.
Sprer risikoen
Du sprer sparingen din i flere selskaper.
Hva er aksjefond?

Hva er aksjefond?

Et aksjefond består av eierandeler i flere børsnoterte selskaper. Ved å spare i et aksjefond, eier du indirekte aksjer i de selskapene fondet har investert i. 

Aktivt forvaltede aksjefond har en forvalter, eller et team av forvaltere, som bestemmer hvilke aksjer eller verdipapirer som skal kjøpes og selges. Målet er å gi deg som eier fondet høyere avkastning enn referanseindeksen fondet måles mot. 

Tips til deg som vurderer aksjefond

  1. Tenk på hva du ønsker å oppnå med sparingen din. Det bør være minst 10 år til du tenker å bruke pengene.
  2. Vurder om du er komfortabel med svigningene i aksjemarkedet.
  3. Kjøp aksjefond innenfor en aksjesparekonto.
  4. Sett opp en spareavtale, så går sparingen av seg selv.
  5. Hold deg til planen, også i dårlige tider, så vil du sannsynligvis oppnå større avkastning enn på sparekonto. Husk at god tid er nøkkelen til trygg sparing.
Beste aksjefond?

Beste aksjefond?

Du kan velge blant flere typer aksjefond. Mens noen aksjefond fokuserer på geografiske områder, som Norge eller Europa, fokuserer andre på enkelte bransjer, som teknologi eller eiendom.

Når du sparer i fond, er det lurt å velge fond som sprer pengene dine på tvers av geografi og bransjer. Da blir du mindre utsatt om et lands aksjemarked eller bransje skulle skuffe. Fondene som har best forutsetning for å gi deg god langsiktig avkastning består i tillegg av selskaper som greier å levere solide resultater over tid.


SpareBank 1 Alt-i-ett 100

SpareBank 1 Alt-i-ett 100 er et aktivt forvaltet aksjefond. Fondet er satt sammen av flere av våre beste aksjefond som sprer pengene dine på tvers av bransjer og geografi.

SpareBank 1 Alt-i-ett 100 passer for deg som ønsker

  • et fond som forvaltes etter velprøvde og suksessrike investeringsfilosofier
  • erfarne fondsforvaltere som investerer i kvalitets- og verdiselskaper
  • god risikospredning
Spare i fond eller aksjer?

Spare i fond eller aksjer?

Er du ute etter å spare langsiktig i aksjemarkedet, men ønsker at pengene dine forvaltes av profesjonelle forvaltere, er sparing i aksjefond kanskje det riktige for deg.

Å kjøpe aksjer i aksjehandeltjenesten er for deg som er komfortabel med å kjøpe og selge aksjer på egenhånd. Da er du din egen forvalter, og kan selv bestemme hvilke selskaper du vil eie. 

Hva lurer andre på?

Lær mer om fondssparing

Her finner du det du trenger å vite om fondssparing. Kom i gang du også, så når du dine mål og drømmer fortere. 

Dame sitter oppå pengestabel.

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }