signering av kontrakt

Pensjon

En god pensjonsordning kan være et konkurransefortrinn i kampen om de beste ansatte. 


Video placeholder image

To typer pensjonsordninger

Innskuddspensjon

 • Den vanligste formen for pensjonssparing.
 • En prosentsats av lønnen til dine ansatte settes av til pensjon.
 • Innskuddspensjon gir forutsigbare kostnader for bedriften, og god avkastning for de ansatte.
 • De ansatte kan selv få velge hvor forsiktig eller offensivt de ønsker å forvalte pensjonen sin.

Les mer om innskuddspensjon

Les mer om innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende

Hybridpensjon

 • En ny pensjonsordning som er en mellomting mellom innskudds- og ytelsespensjon.
 • Sikrer lik pensjon til kvinner og menn.
 • Pensjonsutbetalingen kan vare hele livet.
 • Dere kan velge mellom garanti eller investeringsvalg.

Les mer om hybridpensjon


Mer pensjon for pengene

Ifølge norskpensjon.no har ansatte i bedrifter med innskuddspensjon i SpareBank 1 oppnådd en avkastning blant markedets beste i en årrekke. Det stemmer bra med vårt mål om å sikre bedriftens ansatte en best mulig pensjon, du får rett og slett mer pensjon for pengene!

Fire kjappe om pensjon

1. De fleste bedrifter med ansatte er lovpålagt å spare til pensjon. Det heter obligatorisk tjenestepensjon, og kalles også OTP.

2. En god pensjonsordning kan gjøre deg til en mer attraktiv arbeidsgiver. En tusenlapp ekstra i pensjon vil i det lange løp bety mye mer enn en tusenlapp ekstra i lønn.

3. Både bedriften og de ansatte får skattefordeler av pensjonssparing.

4. Selvstendig næringsdrivende kan også spare til pensjon, selv om det ikke er lovpålagt.


Hvem må ha obligatorisk tjenestepensjon?

 • Alle bedrifter med minst to ansatte som jobber 75 % stilling eller mer.
 • Alle bedrifter med minst en ansatt i tillegg til eier, som jobber 75 % stilling eller mer. 
 • Bedrifter med ansatte som jobber 20 % stilling eller mer – som til sammen utgjør minst 2 årverk.

Hva er ytelsespensjon?

 • Ytelsespensjon er vanlig for de som er ansatt i det offentlige, og blir i dag lite brukt i private bedrifter. 
 • Den ansatte får en fast prosentsats av sluttlønnen utbetalt som pensjon. 
 • Vi selger ikke ytelsespensjon til nye kunder lenger.

Slik er pensjonen bygd opp

Video placeholder image
Video placeholder image
Video placeholder image
Video placeholder image