Slik ivaretar vi ditt personvern og vår taushetsplikt

Vi i SpareBank 1 Nordvest har taushetsplikt, og vil behandle
dine personopplysninger etter personopplysningsloven med forskrifter, konsesjon fra Datatilsynet og bankens personvernregler.


Informasjonen om taushetsplikt og personvern på våre nettsider, er ment for å gi deg forståelig informasjon om et vanskelig, men viktig tema både for deg som kunde og oss som din bank.

Bankens personvernregler er utarbeidet av FNO (Finansnæringens fellesorganisasjon). Disse kommer i tillegg til avtalevilkårene som gjelder når du inngår en avtale med oss. Bankens personvenregler gjelder for alle tjenesteforhold, både nåværende og fremtidige. 

Nødvendig for vårt forhold til deg

Det er den banken og/eller de selskapene i SpareBank 1 som du har et kundeforhold til, som er ansvarlige for å behandle dine personopplysninger. 

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Formålet med vår behandling av personopplysninger er i første rekke kundeadministrasjon, fakturering og for å oppfylle de forpliktelser som vi har påtatt oss for å gjennomføre oppdrag og tjenesteavtaler.

Dette kan være for eksempel betalingstransaksjoner til din konto. Vi behandler personopplysningene dine i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det, eller om du har samtykket til slik behandling.

Utover dette behandles personopplysningene dine til følgende formål:

  • Kundeoppfølging og markedsføring
  • Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer
  • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger
  • Bildeopptak ved fjernsynsovervåking
  • Lydopptak av telefonsamtaler og lagring av annen kundekommunikasjon ved investeringstjenester
  • Lydopptak ved melding om tap av betalingsinstrument

Dersom det ikke foreligger noe annet hjemmelsgrunnlag, vil vår behandling baseres på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg. Samtykke er for eksempel ikke nødvendig for personopplysninger som registreres og brukes for å gjennomføre en avtale eller utføre et oppdrag fra deg.