Ja takk til alle eFakturaer

Har du tidligere fått noen regninger på eFaktura og noen på papir i posten?

Dame med mobil og bankkort

Hadde det ikke vært greit å få alle regningene rett i mobilbanken eller nettbanken, i stedet for å få noen på papir? 9 av 10 nordmenn syns i hvert fall det – og nå er det mange som får alle regningene sine som eFaktura. 


Fordeler ved å si ja takk til alle eFakturaer

  • Med eFaktura slipper du å betale fakturagebyr.
  • Du trenger ikke lenger å inngå eFaktura-avtale med en og en bedrift.
  • Du bidrar til å spare miljøet ved at bedriftene bruker mindre papir.
  • Du får eFaktura fra første regning – ikke slik som tidligere der du fikk første regning på papir.

Les mer om endringene på efaktura.no

Betaler du eFaktura for noen andre?

Etter endringen 15. mai 2022 vil nå alle regninger bli sendt til den som er registrert som mottaker på fakturaen. Dersom du skal betale en eFaktura på vegne av noen andre må den som egentlig er mottaker av eFakturaen avtale dette direkte med utsteder.


Spørsmål og svar om "Ja takk til alle"

Du må samtykke til "Ja takk til alle" hvis du ønsker å motta eFaktura fra nye betalingsmottakere.

Hvis du ikke takket "Ja takk til alle" før 15. mai 2022 ble alle tidligere inngåtte avtaler slettet. Du vil ikke få noen eFakturaer lenger, alle regninger vil da komme på papir i posten.

Alle eFakturaavtaler du har fra tidligere vil følge med videre hvis du samtykker til "Ja takk til alle".

Ja, du kan fortsatt ha kombinasjonen eFaktura og AvtaleGiro. Dette vil fungere akkurat som før, ved at regningen automatisk blir trukket på avtalt dato.

Hvis du har en kombinasjon av eFaktura og AvtaleGiro og det er en annen person som betaler denne for deg, vil AvtaleGiroen bli trukket fra konto akkurat som i dag. Det er imidlertid bare du som står som mottaker av eFakturaen som vil se fakturadetaljene i nettbanken/mobilbanken, med mindre du gir fullmakt til at den andre skal kunne se fakturaen.

Bedrifter som ønsker å sende deg eFaktura finner deg basert på opplysninger som meldes inn til eFaktura-tjenesten når du aksepterer "Ja takk til alle" (e-post, mobil, adresse og fødselsnummer for de som kan behandle dette). Det er derfor viktig at du har oppdaterte kontakt-opplysninger i mobilbanken og nettbanken. Dette kan du sjekke under Innstillinger - Om meg.

Navn, adresse, e-post, mobil og fødselsnummer blir registrert og oppdatert i mobilbanken/nettbanken hos oss. Under Innstillinger - Om meg ser du hva som er registrert på deg. Det er lurt å sjekke at det ligger oppdaterte opplysninger om deg her, da sikrer du at du får  de eFakturaene du vil ha.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }