Sparebanden

SpareBank 1 Ringerike Hadeland ønsker å gi barn en positiv opplevelse av det å spare, samtidig som de får erfare at planlegging og fornuftig bruk av penger er lurt.


Alle barn kan bli medlem

Alle barn mellom 0 og 12 år kan være med i vårt barnekonsept - Sparebanden. Ved å åpne konto i banken og spare jevnlig blir barnet kjent med Spare, Bruke, Dele og Skape.