Sparebanden

SpareBank 1 Ringerike Hadeland ønsker å gi barn en positiv opplevelse av det å spare, samtidig som de får erfare at planlegging og fornuftig bruk av penger er lurt.


Alle barn kan bli medlem

Spareklubben er et tilbud for barn fra 0 til og med 12 år. Ved å åpne konto i banken og spare jevnlig blir barnet medlem. Hyggelige overraskelser fra Sparebanden vil være motiverende for barnets sparing.