Derfor kan du ikke låne bort din BankID

BankID er ikke bare et ekstra sikkerhetsledd du må igjennom når du logger inn i mobil- eller nettbanken. Den er mye mer enn det, og her kan du lese om hvorfor du ikke kan låne den bort til noen - ikke engang din nærmeste familie. 

Les mer

Eksempler på hvor du kan bruke BankID

Du kan bruke BankID til innlogging og signering i omtrent samtlige offentlige nettsteder – med høyeste sikkerhetsnivå (Altinn, NAV, Skatteetaten, helsenorge.no, kommuner, fylkeskommuner m. m)

BankID er praktisk i den forstand at du nå slipper å måtte dra ned til banken for å tegne forsikring, opprette sparekonto eller signere lånedokumenter. Du kan gjøre alt hjemmefra.

Kjøp og salg av fond, og opprettelse av finansieringsavtaler.

Du kan bruke den i budgivning, signere leiekontrakter, boliglån m.m

Du kan bruke BankID til å verifisere betalinger i ulike nettbutikker eller logge deg på kundesider.

En del klubber og organisasjoner har lukkede sider du må bruke BankID for å få tilgang til. Slik får kun de som faktisk er medlemmer tilgang til disse sidene.

BankID brukes som verifisering av hvem du er, hvis du for eksempel selger ting på Finn.no, og du kan bekrefte din identitet i apper som for eksempel Brun og Blid.

Du kan benytte BankID ved innlogging i din digitale postkasse Digipost. Du kan i tillegg melde adresseendring med BankID.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }