Gjeldsforsikring

Gjeldsforsikring er det samme som livsforsikring, som gir utbetaling til etterlatte ved død. Men det finnes også forsikringer som sikrer deg ved arbeidsledighet, permisjon og sykdom. 

Hva er gjeldsforsikring?

Gjeldsforsikring er et annet navn på livsforsikring. Livsforsikring utbetaler en engangssum til de etterlatte, ved død. Du velger hvor stor summen skal være når du kjøper forsikringen.

Du bestemmer hvem utbetalingen skal gå til, og de som mottar utbetalingen bestemmer selv hva de ønsker å bruke pengene på. Mange bruker pengene på å betale ned boliglån, forbrukslån eller annen gjeld, slik at de for eksempel kan beholde hus, hytte og bil.
 

Jente som leker utenfor huset sitt

Hva koster gjeldsforsikring?

Du kan sjekke pris på gjeldsforsikring med vår kalkulator. Da trenger vi litt informasjon om deg og hvilken forsikringssum du ønsker (1.000.000 - 3.000.000 kr).

For å kjøpe gjeldsforsikring må du være mellom 16 og 79 år, og fylle ut en helseerklæring.

Arbeidsledighet eller sykdom

Du kan også forsikre kredittkortgjeld og lån til bil, båt og andre kjøretøy dersom du skulle bli arbeidsledig, permittert eller syk. Da betaler forsikringen ned på gjelden din i den tiden du er syk eller arbeidsledig, innen en gitt periode. 

Betalingsforsikring kan du kjøpe samtidig som du søker om lån, eller du kan kjøpe det i tilknytning til et lån du allerede har hos oss. 

Hva lurer andre på?