Gjeldsforsikring

Gjeldsforsikring er det samme som livsforsikring, som gir utbetaling til etterlatte ved død. Men det finnes også forsikringer som sikrer deg ved arbeidsledighet, permisjon og sykdom. 

Hva er gjeldsforsikring?

Gjeldsforsikring er et annet navn på livsforsikring. Livsforsikring utbetaler en engangssum til de etterlatte, ved død. Du velger hvor stor summen skal være når du kjøper forsikringen.

Du bestemmer hvem utbetalingen skal gå til, og de som mottar utbetalingen bestemmer selv hva de ønsker å bruke pengene på. Mange bruker pengene på å betale ned boliglån, forbrukslån eller annen gjeld, slik at de for eksempel kan beholde hus, hytte og bil.
 

Jente som leker utenfor huset sitt

Hva koster gjeldsforsikring?

Du kan sjekke pris på gjeldsforsikring med vår kalkulator. Da trenger vi litt informasjon om deg og hvilken forsikringssum du ønsker (1.000.000 - 3.000.000 kr).

For å kjøpe gjeldsforsikring må du være mellom 16 og 79 år, og fylle ut en helseerklæring.

Arbeidsledighet eller sykdom

Du kan også forsikre kredittkortgjeld, forbrukslån og lån på kjøretøy hvis du skulle bli arbeidsledig, permittert eller syk. Da betaler forsikringen ned på gjelden din i den tiden du er syk eller arbeidsledig, innen en gitt periode. 

Betalingsforsikring kan du kjøpe samtidig som du søker om lån, eller du kan kjøpe det i tilknytning til et lån du allerede har hos oss. 

Hva lurer andre på?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }