Doble trekk på AvtaleGiro

På grunn av driftsproblemer kan du oppleve å ha blitt trukket dobbelt på betalinger gjort 21. mai. Korrigeringer er utført, og du vil se en ekstra innbetaling og utbetaling i oversikt over transaksjoner. I enkelte tilfeller har mottakeren tilbakebetalt før korreksjonen, slik at regningen er ubetalt.

Du kan derfor motta en ny eFaktura eller AvtaleGiro-betaling på grunn av dette. 

Mer om hva som skjedde 

I perioden 17.-20. mai ble alle betalinger på AvtaleGiro, eFaktura og faste oppdrag registrert to ganger. Dette skyldtes en feil hos vår leverandør Tietoevry. På grunn av helligdager, gikk betalingen igjennom først 21. mai.

Feilen ble oppdaget, og i løpet av dagen korrigert av vår leverandør. I transaksjonsoversikten vil du se dette gjennom en ekstra innbetaling og utbetaling. 

Mulig følgefeil

Det har dessverre vist seg at enkelte fakturautstedere også betalte tilbake den doble transaksjonen. Det betyr at du som kunde fikk beløpet tilbake to ganger, og dermed står fakturaen som ubetalt hos fakturautsteder.   Dette er en feilsituasjon vi som bank ikke har mulighet til rette opp i, og som sannsynligvis vil medføre at du vil få en ny faktura tilsendt.  

Vi forstår de ulempene dette har medført for våre kunder, og beklager at det har skjedd. Vi vil jobbe tett med vår leverandør for å hindre at det skal skje igjen, og vil sørge for at alle feil som er oppstått blir korrigert.  

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }