Hva betyr den nye finansavtaleloven for deg som kunde? 

Ny finansavtalelov trådte i kraft 1. januar 2023. Lovens hovedformål er å styrke dine rettigheter og forebygge gjeldsproblemer.

dame-pc-datamaskin-tenker
Kort illustrasjon.

Hvorfor kommer det en ny lov?

Finansavtaleloven regulerer finansavtaler, for eksempel avtaler du inngår med banken din. For Stortinget har det vært viktig å styrke forbrukervernet i denne loven.

Et sentralt punkt i den nye loven er at vi som bank, får utvidet plikt til å veilede og varsle deg som kunde. Dette stiller krav til oss om å kommunisere forståelig og enkelt, slik at du kan ta informerte og gode valg for økonomien din.

Bedre forbrukervern

Den nye loven regulerer flere avtaler og tjenester. For deg som kunde, innebærer dette blant annet:

  • Bedre vern og lavere egenandel dersom din BankID eller kortet ditt blir misbrukt.
  • Økt ansvar for banken ved svindel.
  • Digital kommunikasjon blir standardvalget, men med mulighet for å reservere deg dersom du heller vil ha brev i posten. 
  • Bankene har nå plikt til å avslå lånesøknaden din dersom den økonomiske situasjonen din ikke er god nok.
dame-mann-kontor

Bankid på en mobil

Du vil få flere meldinger fra oss

Den nye loven pålegger banken å sende deg flere meldinger om ulike forhold, for eksempel om renteendring. Disse meldingene får du i mobil- og nettbanken. 

Du får også et varsel på SMS eller e-post om de viktigste meldingene fra oss. Vi ber deg da om å logge inn i nettbanken på vanlig måte for å lese meldingen der. Du får ikke en lenke til innloggingen.
 

Se opp for svindelforsøk

Vi vil aldri be deg om å oppgi personlige koder og passord via e-post, SMS eller telefon.

Vær forsiktig med lenker i SMS eller e-post som leder videre til innlogginger, for eksempel til nettbanken. Er du i tvil om meldingen kommer fra banken din, bør du kontakte bankens kundesenter før du klikker på lenker.

Dine avtaler med banken gjelder fortsatt

Dine avtaler gjelder fortsatt og fornyes på samme måte som tidligere. Loven gjør imidlertid at du kan få mer informasjon fra oss. Når du inngår nye avtaler, kan det bli stilt flere spørsmål til deg. Hensikten er å ivareta deg som kunde.

Kort illustrasjon.

Spørsmål med sirkel.

Spørsmål og svar

Et styrket forbrukervern betyr bedre informasjon og beskyttelse mot urimelige avtaler. Banken din kan ikke gi deg dårligere vilkår enn det som følger av loven. Du skal kunne forstå - og føle deg trygg på, det du skriver under på. 

Bankene får økte krav til å informere om avtalens innhold før du inngår avtalen. Dette vil du for eksempel merke ved at vi noen ganger stiller deg flere spørsmål. Det kan også føre til at du får flere dokumenter eller skjemaer til signering enn tidligere. Vi gjør dette for å

  • avdekke dine behov
  • sikre at du får nødvendig informasjon
  • forsikre oss om at du har forstått den viktigste informasjonen

Den nye loven gjelder både nye og eksisterende avtaler. Dette betyr at dine eksisterende avtaler med banken fortsatt gjelder, men at avtaler og vilkår kan bli oppdatert. Du blir varslet om slike endringer.

Den nye loven pålegger oss å sende deg flere meldinger og varsler om ulike forhold, for eksempel om renteendring. Disse meldingene får du i mobil- og nettbanken.

Du får også et varsel på SMS eller e-post om de viktigste meldingene fra oss. Vi ber deg da om å logge inn i nettbanken på vanlig måte for å lese meldingen der. Du får ikke en lenke til innloggingen.

Det er viktig at du leser alle brev og meldinger fra banken. Husk at vi aldri ber deg om å oppgi personlige koder og passord via e-post, SMS eller telefon

Slik unngår du å bli lurt

Det betyr at vi kan bruke digital kommunikasjon når vi sender deg melding om kundeforholdet ditt. Hvis du allerede har avtalt bruk av elektronisk kommunikasjon, som e-post og SMS, fortsetter kommunikasjonen som før.

Dersom du ikke ønsker elektronisk kommunikasjon, kan du reservere seg mot at meldinger og varsler sendes elektronisk ved å ta kontakt med banken.

Å forebygge gjeldsproblemer står sentralt i den nye loven. Vi har nå en plikt til å avslå lånesøknader dersom den økonomiske situasjonen din ikke er god nok. Det gjøres for å sikre at enkeltpersoner ikke tar på seg gjeld de ikke evner å betale ned.

I det gamle regelverket hadde bankene plikt til å fraråde kunder fra slike avtaler.

Regler om plikter og rettigheter ved bruk av BankID er nå tatt inn i finansavtaleloven. Du som kunde plikter å bruke din elektroniske signatur, BankID, i samsvar med vilkårene i BankID-avtalen.

Du må ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte kodebrikke, personlig innlogging og passord. Dette betyr at du aldri skal dele passord og kode med andre under noen omstendigheter.

Dersom du oppdager misbruk av BankID, bankkort eller kredittkort, må du varsle banken så fort som mulig. Dersom du ikke varsler misbruk så raskt som mulig, kan du få et større ansvar for tap.

Dersom du opplever svindel og er blitt trukket for beløp du ikke har godkjent, er bankens tidsfrist for å betale tilbake beløpet blitt kortere. Med visse unntak har banken en plikt til å tilbakeføre beløpet og eventuelle renter innen utgangen av påfølgende virkedag. 

Din egenandel er også redusert fra 1200 kroner til 450 kroner. Egenandelen er fortsatt 12 000 kroner dersom du har vist grov uaktsomhet og ikke beskyttet dine personlige koder og passord.

Du som kunde må dekke hele tapet dersom du har delt informasjonen med viten og vilje. I slike tilfeller innfører den nye loven et nytt vilkår: Du må ha forstått at dette kunne føre til en fare for at kortet eller dine personlige koder ble misbrukt.

Loven sier også at du ikke kan holdes ansvarlig dersom banken ikke har lagt til rette for at du kan varsle banken om hendelsen, eller hvis banken ikke har krevd tofaktor-autentisering. 

Bankens beviskrav for at du som kunde har godkjent betalingen er blitt strengere. For tap ved misbruk av elektronisk signatur har bankens ansvar også økt. 

Som kunde er det viktig at du setter deg inn i forpliktelsene og følger bankens råd.

Forrige finansavtalelov var fra 1999. Det har skjedd mye i vår digitale hverdag siden den gang. Loven skal blant annet styrke forbrukervernet og forebygge gjeldsproblemer. Med den nye loven trer også en rekke nye EU-regler i kraft.

Finans Norge sine nettsider kan du lese mer om hva finansavtaleloven innebærer for deg som kunde. Loven kan du lese i sin helhet på Lovdata.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }