Jeg vil at SpareBank 1 skal forstå hva jeg trenger

For å kunne tilpasse våre råd og tilbud best mulig, ønsker selskapene i SpareBank 1 å dele, benytte og sammenstille de opplysningene vi har om deg. Opplysningene dine kan bli lagret i et kunderegister for SpareBank 1, men vil ikke gis til andre. Dette trenger vi ditt samtykke til.

Du kan når som helst endre ditt samtykke i nettbanken eller mobilbanken. 


Kun selskapene i SpareBank 1 

Samtykket omfatter deling og bruk av alle opplysninger SpareBank 1 har tilgjengelig om deg, med unntak av helseopplysninger og andre særlige kategorier.

Deling av opplysninger skjer mellom: 

•Banken din og bankens datterselskaper (f. eks. EiendomsMegler 1)

•Banken din og bankens produktselskaper (f. eks. SpareBank 1 Forsikring)

•SpareBank 1s produktselskaper. En oversikt over disse selskapene finner du her. 


Disse opplysningene kan sammenstilles og brukes til analyse. Opplysningene kan bli lagret i et kunderegister, men vil ikke bli gitt til noen utenfor SpareBank 1-selskapene. Det deles ikke informasjon mellom de ulike bankene i SpareBank 1.


Behandling av dine opplysninger

Det er banken din og de selskapene du har et kundeforhold til som har ansvaret for å behandle opplysningene om deg. Formålet med å dele dine kundeopplysninger er å kunne tilpasse våre råd og tilbud best mulig på tvers av produktkategorier vi tilbyr, som for eksempel sparing, lån, betalingsformidling og forsikring. Samtykket omfatter deling og bruk av tilgjengelig informasjon om deg, slik at vi ved sammenstilling og analyse kan tilpasse våre råd og tilbud best mulig. Dette inkluderer både dybdeopplysninger som eksempelvis transaksjons- og beholdningsopplysninger, og opplysninger om hvordan du benytter SpareBank 1s tjenester, eksempelvis apper, nettbank/mobilbank og våre nettsider.

Vi bruker også personprofiler for å tilpasse våre råd og tilbud til deg. Les mer om personprofiler og hvordan SpareBank 1 behandler personopplysninger her.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }