Uværet "Hans"

Uværet «Hans» fører til unormalt høy vannføring i bekker, elver og innsjøer i vår region. 

Det er stort trykk på kundesenteret. Er du berørt, eller står i fare for at noe kan skje med deg og dine eiendeler? Vi oppfordrer å sende inn skademeldingsskjema på nett. 

Vi jobber fortløpende med alle skader som meldes inn, men det kan ta noe tid før du får tilbakemelding fra oss om saken din.