• Fra 1.10.2020 vil det kun være mulig å foreta innskudd i egen banks innskuddsautomat og med identifikasjon med kort utstedt av din Sparebank 1 bank.

    Det vil med andre ord ikke lenger være mulig å foreta innskudd i en annen SpareBank1-banks innskuddsautomat.  

    Hvorfor skjer dette?

    Hvitvaskingsloven (Lov om tiltak mot vitvasking og terrorfinansiering §§9 og 10) stiller strenge krav til bankene når det gjelder å kjenne sine kunder og midlenes opprinnelse. Det fører til at vi må iverksette flere tiltak for å sikre at våre tjenester oppfyller lovens og Finanstilsynets krav til tjenesten. 

    Hvilke alternativer har man?

    Vipps AS har etablert en ny tjeneste «Kontanttjenester i butikk». Tjenesten består av innlevering og utlevering av kontanter med bruk av BankAxept-kort og PIN-kode. Tjenesten er tilgjengelig i ca 1400 butikker i NorgesGruppen fordelt over hele landet.