Hva er europeisk helsetrygdkort, og hvor bestiller jeg det?

Europeisk helsetrygdkort (også kalt Helfo-kort og helsekort) er et gratis kortbevis for alle som er medlem av folketrygden i Norge og er statsborger enten her eller i et annet EØS-land eller i Storbritannia og Sveits. Helsetrygdkortet gir rett til nødvendig medisinsk behandling ved offentlige helsevesen i EØS-land (inkludert Storbritannia og Sveits) når du er ute på reise.

NB: Storbritannia gikk ut av EU i 2021, men fra 1. januar 2024 gjelder en ny trygdeavtale mellom Storbritannia og Norge. Er du norsk statsborger og reiser som turist til Storbritannia, kan du igjen benytte Europeisk helsetrygdkort der. Se full liste over land du kan bruke helsetrygdkortet.

Helsetrygdkortet kan du bestille gratis på helsenorge.no:
 

 

Europeisk helsetrygdkort erstatter ikke reiseforsikringen
Europeisk helsetrygdkort gir deg rett til det samme offentlige helsetilbudet som landets innbyggere, men du må også betale de samme egenandelene som dem. Standarden på det offentlige helsevesenet varierer mye fra land til land, og det er ikke alltid du får dekket alle utgifter. På flere steder er det private helsevesenet det beste tilbudet. Behandling i privat helsevesen er ikke dekket igjennom helsetrygdkortet.

Har du både Europeisk helsetrygdkort og reiseforsikring har en veldig god helseforsikring når du er i utlandet.

Vi har satt opp en dekningsoversikt som viser forskjellene mellom helsetrygdkortet og reiseforsikringen, så du lettere kan se:
 

Dekninger Helsetrygdkort Reiseforsikring
Behandling ved offentlig helsevesen
Faste kontroller eller legesjekker  
Behandling ved privat helsevesen  
Utgifter til hjemreise*  
Tilkalling av familiemedlemmer*  
Ambulansefly  

Egenandel:

Ja

Nei
Gjelder: Kun EØS-land Hele verden

*ved akutt sykdom/ulykke


 

Se også: