• Hvis det skjer en vannskade er selve huset eller bygget dekket av husforsikringen. Det vil si tak og gulv. Blir møbler eller hvitevarer ødelagt, er det innboforsikringen som dekke dette.

    Les: Hva dekker husforsikringen?