• Skadeforsikringer registrert på avdøde løper inntil de blir sagt opp. Før skifteattesten er klar kan avdødes kontoer benyttes til å betale fakturaer for blant annet forsikringer, husleie, strøm, telefon, restskatt og begravelse. Send oss en melding i mine forsikringermobilbanken eller nettbanken, eller kom innom nærmeste lokalbank, så hjelper vi deg.

    Ved eierskifte må ny eier kjøpe egen forsikring, og fullmektig på dødsboet gir oss da beskjed om å annullere forsikringene på avdøde.

    Les mer om hva du må gjøre med et dødsbo