Er barneforsikring nødvendig? Blir ikke barnet mitt godt ivaretatt av helsevesenet?

Noen tenker at barneforsikring er unødvendig, ettersom vi har et offentlig helsevesen i Norge som prioriterer barn. Det er i og for seg sant at barna våre er godt dekket, og det er kanskje her den største forvirringen rundt barneforsikring oppstår. Barneforsikring er ikke istedenfor, men et supplement til den offentlige støtten vi får.

Barneforsikringer handler ikke om behandlingen av sykdom eller skader etter ulykke. Det handler om situasjonen som kommer i etterkant. Barneforsikringen gjør det økonomisk enklere for barnet og familien i tiden etter sykdom eller ulykke.

Ufør og minstepensjonist
Hvis barnet ditt ikke kan jobbe som voksen, blir barnet i praksis minstepensjonist og må klare seg med uføretrygd fra NAV. Denne uføretrygden er mye lavere enn en gjennomsnittlig lønning. Derfor anbefaler vi deg en barneforsikring som også dekker uførhet, siden det vil gi barnet en bedre økonomisk situasjon også som voksen.

Les mer om uføredekningen i barneforsikringen