Hva gjør jeg hvis jeg har mistet pass på reise?

  • Meld fra til det lokale politiet.
  • Ta med politianmeldelsen og oppsøk deretter nærmeste ambassade eller generalkonsulat. De kan utstede et nødpass, så du kommer hjem.

regjeringen.no finner du en oversikt over alle norske ambassader og konsulater.